ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Президія

ПОСТАНОВА

01.02.2012                                                                                                               № П -5-1-4

 

Про роботу Полтавської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки

 

Президія ЦК Профспілки  ПОСТАНОВЛЯЄ:

        1.  Схвалити роботу  Полтавської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових і соціально - економічних прав членів Профспілки (інформація додається).

2. Рекомендувати Кримській республіканській, обласним, міським організаціям Профспілки:

2.1. Використовувати у практичній роботі досвід Полтавської обласної організації профспілки щодо здійснення громадського контролю з  правового захисту трудящих.

2.2. Спрямувати дії профспілкових органів на поглиблення співпраці у питаннях додержання вимог чинного законодавства про працю з територіальними органами Державної інспекції  з питань праці та відділеннями Національної служби посередництва і примирення.

2.3. Ширше використовувати надані профспілкам права у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту прав та інтересів трудящих, відповідальності роботодавців за їх порушення.

2.4. Використовувати всі засоби масової інформації з метою привернення уваги державних структур та широкої громадськості до проблем, пов‘язаних з порушеннями чинного законодавства та забезпечення прав трудящих на підприємствах галузі.

       2.5. Посилити громадський контроль за додержанням трудових прав та інтересів трудящих; не допускати звуження прав працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємств, скорочення виробництва, зміни форми власності.

         Голова ЦК Профспілки

                     України                                                         О.І.Романюк

 

Інформація

про роботу Полтавської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки

  

            Виконуючи свої зобов’язання перед працівниками щодо захисту їх трудових, соціально-економічних прав і інтересів, виборні профспілкові органи Полтавської обласної організації Профспілки  постійно приймають участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових і соціально-економічних прав членів   Профспілки.

       Обком Профспілки займає принципову позицію у цих питаннях при укладенні обласної регіональної угоди між  облдержадміністрацією, обласною радою профспілок  та роботодавцями, а також надає допомогу первинним профспілковим організаціям при укладенні регіональних угод в містах  та районах області.

Працівниками апарату обкому Профспілки регулярно проводяться перевірки щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах, надсилаються подання про усунення правопорушень прав працівників, розглядаються письмові заяви та скарги. Надають також консультації членам Профспілки, проводять семінари-навчання з питань застосування законодавства України про працю, здійснюють інформаційне забезпечення первинних профорганізацій тощо.

    Для методичної допомоги профспілковим комітетам обком Профспілки видає інформаційні довідники, які охоплюють всі напрямки роботи  обкому : нове в законодавстві України, роз’яснення та коментарі до законодавства новини профспілкового життя області, зразки оформлення документів, офіційні роз’яснення, методичні розробки тощо. Надсилаються в профкоми підприємств інформаційні довідники для практичного використання в роботі.

З метою підвищення ефективності правового захисту працюючих обкомом Профспілки проводяться тематичні семінари - навчання для профактиву, кадрових, економічних служб підприємств стосовно змін до законодавчих актів, практичного застосування нормативних документів тощо. Навчання відбувається за різними формами: від лекцій, обміну досвідом, запитань-відповідей до проведення круглих столів та ділових ігор.

            В грудні  місяці 2011 року обкомом Профспілки були проведені  регіональні семінари з профактивом та спеціалістами  підприємств міст Полтави, Кременчука, Миргорода, Лубен,  Лохвиці та Гадяча.  На семінарах розглядалися  питання:  про укладення  колективних договорів у 2012 році,  оплата  праці згідно з Галузевою угодою, трудового законодавства,  питання охорони праці, персоніфікації.

Також на  семінари були запрошені спеціалісти з фонду зайнятості  та пенсійного фонду в зв’язку із змінами в законодавстві.  В семінарі прийняли участь 160 чоловік,  кожному учаснику  семінару були  роздані рекомендації   з укладення колективних договорів, про зміни в трудовому законодавстві  у 2011 році, а також,  що  стосується   гарантії  працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства,  установи, організації.

                  У разі недотримання законодавства про працю, а також невиконання регіональних угод, колективних договорів на підприємствах області обком Профспілки  звертається до місцевих органів влади, керівників підприємств, організацій територіальної інспекції праці в  Полтавській області та відділення Національної служби посередництва і примирення в області.

                     Грубі порушення норм трудового законодавства, положень колективного договору, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» стали приводом для вимог   обкому Профспілки щодо розірвання контракту з  начальником  госпрозрахункової житлово-експлуатаційної дільниці № 7 м. Полтави  Білецькою А.М.

У  зв’язку з порушенням трудового законодавства при звільненні трьох працівників ГЖЕД №7 м. Полтави та працівника Супрунівського районного КПП м. Полтави спеціалісти обкому  Профспілки приймали участь  в судах з їх захисту.

Виборні органи первинних профспілкових організацій проводять перевірки додержання роботодавцями норм трудового законодавства та захисту трудових прав членів профспілки відповідно до методики здійснення  громадського контролю, яка розроблена обкомом Профспілки.

            Колективні договори  укладені практично на всіх  підприємствах галузей, де є  профспілкова  організація. Більше проблем виборні профспілкові органи мають в соціальному діалозі з органами влади.

  У м. Полтаві міський голова взагалі не бажає укладати регіональну угоду  з профспілками.

  У Ι кварталі 2011 року органами місцевого самоврядування             мм. Полтави, Зіньківа, Миргорода всупереч п.1.1.8 Галузевої угоди, в зв’язку з фінансовими труднощами на підприємствах галузі, було прийняте рішення встановити мінімальну заробітну плату усім працівникам, починаючи від керівника до двірника. Тим  самим  було порушено трудове законодавство про оплату праці, колективні договори,  Закон України      «Про профспілки та гарантії їх діяльності» та обласну регіональну угоду.

  Про протиправні дії вказаних органів влади обкомом Профспілки була проінформована облдержадміністрація.

Обком Профспілки надавав  консультації профспілковим організаціям як діяти  в таких умовах.  Проведена  нарада голів профкомів  та економістів підприємств міста Полтави з цього питання.  

Завдяки вжитим заходам зазначені протизаконні дії міських органів виконавчої влади не були реалізовані.

На підприємствах і організаціях галузі також мають місце порушення законодавства України про профспілки. Існує тривала заборгованість щодо утримання та перерахування профспілкових внесків із заробітної плати членів Профспілки; не завжди виконується стаття 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині перерахування не менше 0,3% від фонду оплати праці на культурно-масову та оздоровчу роботу.

Місцевими органами влади затверджуються тарифи на послуги підприємств житлово-комунального господарства, які не покривають їх собівартість. В основному це відбувається за рахунок заниження норм оплати праці, чим порушуються  галузева та регіональні угоди. У більшості підприємств у тарифах закладено мінімальну заробітну плату, встановлену у 2006-2009 роках. Внаслідок цього підприємства не мають можливості виконувати норми угод у повному обсязі, допускають заборгованість із заробітної плати, скорочується чисельність працюючих в основному за рахунок кваліфікованих кадрів.

  Місцеві органи влади змушують керівників підприємств не підвищувати тарифні ставки, посадові оклади працівникам в зв’язку  з затвердженням нових розмірів мінімальної  заробітної плати в державі.

   З обранням  нової влади в мм. Полтава та Зіньківа постійно змінюються керівники підприємств житлово-комунального господарства.       

  На підприємствах  галузі м. Полтави майже у 90 відсотків підприємств були  замінені  керівники.   Але це не дало позитивних зрушень і їх фінансово-економічний стан не покращився. На підприємствах стало більше порушень трудового законодавства, несвоєчасного підвищення тарифних ставок та посадових окладів працівникам.

Окремі профспілкові комітети не повною мірою реалізують повноваження, надані їм ст. 247 КзпП України та ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

 Значно ускладнює реалізацію профспілковими комітетами  повноважень щодо захисту трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки відсутність на багатьох підприємствах комісій з вирішення трудових спорів.

  Пропозиції і рекомендації щодо використання у практичній роботі  досвіду Полтавського обкому Профспілки щодо здійснення громадського контролю з  правового захисту трудящих викладені у постанові.

                                                                                                             Відділ праці і захисту економічних

                                                                                        прав та інтересів трудящих  ЦК Профспілки України         

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Президія

 

ПОСТАНОВА

01.02.2012                                                                                                                        № П-5-І-5

 

Про досвід Дніпропетровського обкому Профспілки

щодо здійснення громадського контролю за додержанням

законодавства про охорону праці

 

 

Президія ЦК Профспілки  ПОСТАНОВЛЯЄ:

        1. Схвалити досвід  Дніпропетровського обкому Профспілки щодо організації контролю за додержанням законодавства про охорону праці та забезпечення здорових і безпечних умов праці членів Профспілки та рекомендувати усім територіальним організаціям застосовувати його у своїй практичній роботі.

2. Рекомендувати Кримському республіканському, обласним, міським комітетам (радам) Профспілки:

- спрямувати зусилля профспілкових органів на поглиблення співпраці у питаннях додержання вимог чинного законодавства про охорону праці з органами державного нагляду за охороною праці, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями;

  - у зв’язку з великою кількістю працівників, зайнятих важких, шкідливих роботах та на роботах з особливо шкідливими умовами праці, особливу увагу звернути на своєчасність та якість проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг і компенсацій за результатами цієї атестації;

  -  щорічно проводити обласні огляди-конкурси з охорони праці, використовуючи при цьому досвід Дніпропетровського обкому профспілки (Положення про проведення обласного громадського огляду і умов охорони праці додається).

  -  взяти під постійний контроль та захист профспілкових органів формування та виконання зобов’язань розділу «Охорона праці»  колективних договорів, зокрема,  Комплексних заходів з охорони  праці.

3.  Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови  ЦК Профспілки Довгу О.О.

         Голова ЦК Профспілки

                     України                                                                                                          О.І.Романюк

                                            

ІНФОРМАЦІЯ

про досвід Дніпропетровського обласного комітету

Профспілки щодо організації  громадського  контролю за додержанням законодавства про охорону праці та

забезпечення здорових  і безпечних умов праці

 

         Дніпропетровська обласна організація Профспілки об’єднує  499                      первинних профспілкових організацій загальною чисельністю   майже 70 тис. членів Профспілки. Громадський контроль за станом охорони праці на галузевих підприємствах здійснюють громадські інспектори з охорони праці, які обрані в усіх профспілкових комітетах. Загальне керівництво їхньою роботою та організацією навчання з питань охорони праці здійснюється Головним технічним інспектором праці обласної організації Профспілки.

       Діяльність виборних органів обласної організації Профспілки з питань охорони праці направлена на здійснення представництва та захист прав громадян у цій сфері згідно вимог Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та  «Про охорону праці».

       З метою постійного впливу профспілкових органів на вирішення проблемних питань охорони праці протягом останніх років на засіданнях президії обкому це питання розглядається не менше ніж два рази на рік.

       Для організації роботи комісій з охорони праці профкомів та громадських інспекторів праці, при обласному комітеті Профспілки створена комісія охорони праці, яка систематично проводить аналіз виробничого травматизму, здійснює планування роботи та навчання профспілкового активу з питань забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві.

       Щорічно проводяться перевірки, та виноситься на розгляд президії обкому питання підготовки до роботи у осінньо-зимовий період. 

       Важливим кроком у посиленні впливу профспілкових органів на забезпечення безпечних умов праці стало запровадження такої форми роботи з організації громадського контролю за станом охорони праці, як громадські слухання та захист Комплексних заходів з охорони праці.

            Комплексні заходи формуються у відповідності із переліком заходів та засобів з охорони праці, затвердженим Постановою КМ України від 27.06.2003р. №994, а контроль за ходом їх виконання з боку профспілкової організації практично виключає нецільове використання коштів, що спрямовуються на охорону праці.      

            З метою досягнення позитивних результатів з охорони праці, зниження захворюваності працівників обком Профспілки разом з господарськими керівниками і профспілковим активом постійно проводить різнопланову роботу.

            Спеціалісти обкому, міськкомів Профспілки постійно надають практичну допомогу керівникам, спеціалістам, профспілковому активу підприємств по проведенню оперативного контролю з охорони праці І, ІІ та ІІІ рівнів.

            Особливу увагу питанням забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві профспілкові органи приділяють під час проведення «Тижня охорони праці». В рамках проведення зазначеного заходу на галузевих підприємствах області організовані і проведені 179 семінарів з удосконалення адміністративно-господарського (І і ІІ рівень) контролю за станом умов і охорони праці в структурних підрозділах.

            В державному комунальному підприємстві «Днепропетровські теплові мережі», комунальному підприємстві «Міськліфт», комунальному підприємстві  «Міський трамвай» м. Кривий Ріг та інших підприємствах об лаштовані і оновлені 24 куточків і стендів з охорони праці.

         Багато років дієвим засобом в досягненні позитивних результатів є проведення обласного громадського огляду на кращу роботу по створенню належних умов праці на підприємствах галузі з підведенням підсумків та заохоченням переможців, за підсумками якого нагороджуються не тільки господарські та профспілкові керівники, а й робітники, які брали активну участь в огляді. В останні роки неодноразовими переможцями конкурсу були трудові колективи ТОВ Аульська хлоропереливна станція», комунальних підприємств «Міський трамвай м.Кривий Ріг», «Дніпроводоканал», «Дніпродзержинська тепломережа»,  «Дніпропетровське МБТІ».

Особливу увагу обком Профспілки приділяє зниженню захворюваності працівників підприємств галузі та перебування іх на лікарняних по догляду за дітьми. Для цього використовуються галузеві оздоровниці: 3 санаторії-профілакторії,  медичний центр при санаторії-профілакторії „Лісовий”, 6 дитячих оздоровниць.

Використання галузевих оздоровниць дає можливість скорочувати захворюваність працівників до 3-х відсотків по галузі в цілому.

            Витрати на оздоровлення працівників та їх сімей (дітей) за минулий рік склали 1,2 млн.грн.       

        Резерви по скороченню захворюваності дозволяють направляти частину коштів на утримання соціальних галузевих об’єктів, оздоровлення працівників підприємств галузі та подальше зниження виробничого травматизму.

Ці та інші заходи дають позитивні досягнення. В складних економічних умовах на підприємствах галузі за останні роки не допущено росту травматизму, знизились показники травмування з тяжкими наслідками та групові.

            Просимо розглянути.          

                                                                                                                                      Технічна інспекція

                                                                                                                  Дніпропетровський обком Профспілки

ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении областного общественного смотра состояния условий и

охраны труда на предприятиях отрасли

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СМОТРА

            Смотр проводится согласно Закону Украины «Об охране труда», областного отраслевого соглашения с целью привлечения работников предприятий отрасли к активному участию в создании здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте, проведении общественной защиты и выполнения Комплексных планов по достижению нормативов безопасности, гигиены труда, предупреждению производственного травматизма, аварий, профзаболеваний.

                                               2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА

            Смотр состояния условий и охраны труда  проводится на каждом предприятии отрасли.

            Для организации  проведения областного  смотра состояния условий и охраны труда на предприятиях отрасли создаются комиссии из руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих, рабочих, профсоюзного актива.

Для привлечения работников предприятий к активному участию в создании здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте комиссия обеспечивает гласность и наглядную агитацию выполнения Комплексных планов по достижению нормативов безопасности, гигиены труда, предупреждению производственного травматизма, аварий, профзаболеваний и  проведения смотра.

ПОКАЗАТЕЛИ

 областного общественного смотра состояния условий и охраны  труда_______________________________________

(наименование предприятия)

Численность работающих _________чел., в т.ч.__________женщин

№ п\п

выполнение показателей

(основные)

Ед.изм.

За___

квартал

С начала

 года

Приме

чание

1.

Выполнение основных плановых заданий

%

     

2.

Выполнение Комплексных мероприятий по улучшению условий и охраны труда

план\факт

%

     
 

3.

Израсходовано средств на улучшение условий и охраны труда

план\факт

тыс.грн.

     

4.

Улучшены условия труда работникам,

- в т.ч. женщинам

Чел.

     

5.

Оборудовано систем отопления, вентиляции, освещения, снижения шума (рабочих мест)

Раб.мест

     

6.

Обеспечение:

-спецодеждой

-СИЗ

%

%

     

7.

Количество рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда

- с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

к-во

к-во

     

8.

Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда

к-во

     

9.

Обеспеченность работников санитарно-бытовыми условиями

к-во чел., %

     

10.

Уровень общей заболеваемости в пересчете на 100 работающих

чел.\дн.

     

11.

Проведено  медосмотров работников

- в т.ч. в с\п «Лесной» с оплатой

чел.

чел.\грн.

     

12.

Оздоровлено работников, всего

- в т.ч. в отраслевых санаториях-профилакториях

чел.

чел.

     

13.

Обучено правилам охраны труда - всего

в т.ч. ИТР

чел.

чел.

     

14.

Оборудовано:

- комнат отдыха и приема пищи;

-душевых и санитарно-бытовых помещений;

- помещений стирки спецодежды;

- кабинетов и уголков по охране труда

       

Подписи: руководитель предприятия, председатель профкома, главный бухгалтер, тел.

3.Примечания:

При подведении итогов областного смотра будут учитываться следующие показатели:

- отчисления на оздоровление, культурно-массовую и спортивную работу: ____%, ___тыс.грн.

- своевременное перечисление средств на подготовку отраслевых детских оздоровительных учреждений к летнему сезону_________тыс.грн. хозрасходов на детские путевки_____т.грн.;

- оздоровлено детей в отраслевых ДОУ_____чел.;

- перечислено профвзносов________тыс.грн., _______% от выплаченной зарплаты

- задолженность по зарплате_______месяцев

-         отсутствие производственного травматизма, ДТП и профзаболеваний, задолженности по заработной плате, привлечение к ответственности руководящих работников за нарушение правил охраны труда; количество работников прошедших обучение по вопросам охраны труда на предприятии и в учебном комбинате, наличие учебно-тренировочных пунктов, уголков и кабинетов по охране труда.

К показателям смотра прилагается справка о проведенной работе на предприятии по улучшению условий и охраны труда, фотографии.

            Материалы по выполнению показателей смотра и приложений к ним подписываются руководителем предприятия, председателем профсоюзного комитета и главным бухгалтером.

            Предприятия допустившие случаи производственного травматизма и  рост заболеваемости, ДТП в подведении итогов областного смотра не участвуют.

                        4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО СМОТРА

            Итоги смотра подводятся ежеквартально с нарастающим итогом с начала года и за год:

-на предприятиях отрасли – до 18 числа следующего за отчетным кварталом месяца на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета;

-городскими хозяйственными структурами совместно с горкомами профсоюза-до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца;

-управлением жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации , территориальным управлением Госнадзорохрантруда Украины в Днепропетровской области и президиумом обкома профсоюза-до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

            Победителями областного смотра будут признаны коллективы предприятий добившиеся наилучших показателей в создании здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

            5.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО СМОТРА

            Для награждения коллективов предприятий-победителей областного смотра устанавливаются следующие меры морального и материального стимулирования:

а) за квартал:

-         3 первых места с вручением Грамоты и денежной премии;

-         3 вторых места с денежной премией;

-         4 третьих места с денежной премией.

б) за год:

-3 первых места с вручением Диплома и денежной премии;

-3 вторых места с вручением Грамоты и денежной премии;

-4 третьих места с денежной премией.

Премирование руководителя,  главного инженера, главного бухгалтера, председателя профкома, специалиста по охране труда предприятий-победителей областного смотра производится на основании совместного решения управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, территориального управления Госнадзорохрантруда Украины в Днепропетровской области и президиума обкома профсоюза в размере не менее:

а) за квартал:

-         за 1 место 30% оклада

-         за 2 место 25% оклада

-         за 3 место 20% оклада

б) за год:

-         за 1 место 50% оклада

-         за 2 место 35% оклада

-         за 3 место 25% оклада

Премирование работников предприятий-победителей областного смотра производится на основании совместного решения администрации и профсоюзного комитета в размерах от оклада, тарифной ставки соответственно занятому месту, как для руководителей.

Общий размер премии должен соответствовать удельному весу зарплаты по категориям работников.

Работники предприятий-победителей областного смотра, принимавшие активное участие в выполнении мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, могут пользоваться услугами всех отраслевых здравниц на льготных условиях.

При наличии возможностей предприятий обком профсоюза  организует поездки на краткосрочный отдых в пансионат «Лазурь» на Черном море возле г.Севастополя.

За активное участие в областном смотре, достигнутый высокий уровень безопасности труда на рабочих местах и представивших информацию в областную комиссию, но не занявших призовых мест, премируются:

-         руководители

-         главные инженеры

-         заместители по ОТ и БД

-         председатели профкомов

-         работники службы охраны труда

Денежные премии работникам коллективов победителей областного смотра выплачиваются за счет средств предприятия.

Награждение коллективов и работников предприятий-победителей областного смотра производится в торжественной обстановке на собраниях (конференциях) трудовых коллективов.