П р е з и д і я

 

                                                   П О С Т А Н О В А

 

24.05.2012                                                                                № П - 6

Про підсумки виконання галузевих,

регіональних угод та колективних договорів

за 2011 рік та організацію виконання взятих

зобов‘язань у 2012 році

Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома інформаційну записку Відділу праці і захисту економічних прав та інтересів трудящих ЦК Профспілки щодо виконання галузевих, регіональних угод та колективних договорів за 2011 рік та організацію виконання взятих зобов‘язань у 2012 році.

2. У зв‘язку із закінченням у 2012 році термінів дії галузевих угод Центральному комітету Профспілки ініціювати початок переговорів з укладення нових угод на 2013-2014 роки з Мінрегіоном, Всеукраїнським об‘єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців житлово-комунального господарства України»; Центральним правлінням товариства глухих; Центральним правлінням товариства сліпих; Мінінфраструктури, корпорацією «Укрелектротранс»;

3. Визнати за доцільне підписання Галузевої угоди між Всеукраїнським об'єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Центральним комітетом Профспілки на 2012 рік для підприємств та інших суб’єктів господарювання приватної форми власності, що працюють у сфері послуг з утримання (управління) житловим фондом.

4. Затвердити склади комісій ЦК Профспілки України з ведення переговорів щодо укладення галузевих угод згідно з додатками (додаються).

5. Рекомендувати Кримській республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським організаціям Профспілки:

5.1. Разом з профспілковими комітетами підприємств і організацій проаналізувати чинну Галузеву угоду на 2010-2012 роки і надати пропозиції до проекту нової угоди на 2013-2014 роки до 1 липня 2012 року.

     5.2. Більш наполегливо добиватися забезпечення виконання роботодавцями зобов‘язань Галузевої угоди на 2010-2012 роки насамперед щодо повернення заборгованості із заробітної плати та встановлення умов і гарантій оплати праці відповідно до вимог законодавства та зафіксованих в угодах та колективних договорах домовленостей.

5.3. Провести у Ι - му півріччі 2012 року перевірку виконання регіональних угод, які стосуються положень галузевої угоди, створивши для цього спеціальні робочі групи за участю усіх сторін.

Надавати профспілковим комітетам необхідну методологічну, практичну, юридичну допомогу при проведенні перевірок виконання колективних договорів на підприємствах.

Підсумки перевірок розглянути на президіях і довести до профспілкових комітетів.

5.4. Розпочати роботу над напрацюванням пропозицій щодо укладення нових регіональних угод, колективних договорів на наступний період, звернувши увагу на забезпечення положень підвищення рівня договірних гарантій з оплати праці, охорону праці, соціального захисту працівників.

5.5. Активізувати роботу з укладення регіональних галузевих угод.

5.6. Під час проведення колективно-договірної роботи застосовувати на відповідному рівні засади ведення соціального діалогу відповідно до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

5.7. Добиватися від місцевих органів влади відмовитись від застосування практики примусу до виконання робіт підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, на які не укладені договори із замовниками цих послуг, а також не забезпечених відповідним фінансуванням.

5.8. Розгорнути широку інформаційно-агітаційну роботу щодо недопущення несвоєчасності виплати заробітної плати, виконання Регіональних угод та колективних договорів з обов’язковим інформуванням органів нагляду і контролю та із залученням ЗМІ.

5.9. Запровадити системне навчання членів профспілок з питань договірного регулювання оплати праці на постійно діючих та виїзних семінарах.

       6. Відділу праці та захисту економічних інтересів і прав трудящих ЦК Профспілки :

       6.1. Постійно інформувати територіальні організації Профспілки про результати колективно-договірної роботи через Інформаційний бюлетень та сайт ЦК Профспілки.

       6.2. Розпочати напрацювання проектів галузевих угод з соціальними партнерами на 2013 - 2014 роки.

       7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови ЦК Профспілки України Довгу О.О.

                                                

                                                                                          

Голова ЦК Профспілки

         України                                                             О.І.Романюк

 

                                                                                   Додаток 1

                                                                     до постанови   Президії ЦК

                                                                           Профспілки України                                                                            

                                                                         від 24.05.2012 р. № П-5                                                                

 

С К Л А Д

комісії ЦК Профспілки України для ведення переговорів

по укладанню Галузевої угоди на 2013-2014 роки

з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Всеукраїнським об‘єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі

 

РОМАНЮК

Олексій Іванович

- голова комісії, голова ЦК Профспілки України

 

 

ДОВГА

- заступник голови комісії, заступник

Ольга Олександрівна

Голови ЦК Профспілки України

 

 

КУЛЕША

- зав. відділом ЦК Профспілки

Анатолій Афанасійович

 

 

 

КОСТЮК

Тамара Олександрівна

- голова Київської міської ради Профспілки

 

 

МАЛИГІНА

Алла Опанасівна

- голова Запорізького обкому Профспілки

 

 

КОЗЛО

Богдан Йосипович

- голова Львівської обласної ради Профспілки

 

 

СТРІЛЕЦЬ

Уляна Микитівна

- голова Рівненського обкому Профспілки

 

 

СОЛОДУХІНА

Людмила Євгенівна

- зав. відділом Дніпропетровського обкому Профспілки

 

 

                                                                                                                          

                    

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                          

                                                                                Додаток 2

                                                                      до постанови Президії ЦК

                                                                           Профспілки України                                                                            

                                                                        від 24.05.2012 р. № П-5                                                                

С К Л А Д

комісії ЦК Профспілки України для ведення переговорів

по укладанню Галузевої угоди на 2013-2014 роки

з Центральним правлінням УТОГ

 

ДОВГА    

Ольга Олександрівна

-голова комісії, заступник голови ЦК Профспілки України

 

 

БОГДАНОВ

- голова Кіровоградського обкому

Борис Павлович

Профспілки

 

 

КОСС

Валерій Іванович

- голова Тернопільського обкому Профспілки

 

 

МАР‘ЯНСЬКА

- голова Білоцерківської міської

Антоніна Олександрівна

організації Профспілки

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               Додаток 3

                                                                     до постанови Президії ЦК

                                                                         Профспілки України                                                                            

                                                                       від 24.05.2012 р. № П-5                                                                

С К Л А Д

комісії ЦК Профспілки України для ведення переговорів

по укладанню Галузевої угоди на 2013-2014 роки

з Центральним правлінням УТОС

 

ДОВГА    

Ольга Олександрівна

- голова комісії, заступник голови ЦК Профспілки України

 

 

ШАФІНСЬКИЙ

- голова Хмельницького обкому

Микола Андрійович

Профспілки

 

 

КОВАЛЬОВА

- зав. відділом Харківського обкому

Наталя Дмитрівна

Профспілки

 

 

ЛЯЩУК

Ніна Миколаївна

- голова Кримського республіканського комітету Профспілки

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                               Додаток 4

                                                                    до постанови Президії ЦК

                                                                         Профспілки України                                                                            

                                                                     від 24.05.2012 р. № П-5                                                                

 

С К Л А Д

комісії ЦК Профспілки України для ведення переговорів

по укладанню Галузевої угоди на 2013-2014 роки з

Мінінфраструктури та корпорацією «Укрелектротранс»

 

РОМАНЮК    

Олексій Іванович

- голова комісії, голова ЦК Профспілки України

 

 

КУЛЕША

 

Анатолій Афанасійович

- зав. відділом ЦК Профспілки

 

 

ЛАТИШ

- голова Полтавського обкому

Петро Миколайович

Профспілки

 

 

БОЛДЕНЮК

Сергій Васильович

- голова об‘єднання первинних профспілкових організацій комунального підприємства „Київпастранс»

 

 

СЕЛІЩЕВА

Валентина Іванівна

- голова профспілкового комітету КП «Одесаміськелектротранс»