П р е з и д і я

 

П О С Т А Н О В А

 

13.12.2012                                                                                                                                                                                                                         № П-8

 

 Про роботу Харківського обкому Профспілки щодо

 

реалізації Цільової програми ФПУ «За якісне та

 

доступне громадське обслуговування»

 

        Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

          1. Взяти до відома інформацію про роботу Харківського обкому Профспілки щодо реалізації Цільової програми ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування (додається).

 

          2. Рекомендувати Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським комітетам (радам) Профспілки:

 

       2.1. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед профактиву, соціальних партнерів та громадських організацій щодо цілей та завдань Цільової програми ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування», яка була з ініційована галузевою Профспілкою;  

 

     2.2. Спільно з соціальними партнерами добиватися забезпечення власниками підприємств належного фінансування та вирішення інших питань, які сприятимуть наданню якісних житлово-комунальних та побутових послуг, підвищенню заробітної плати та соціальних гарантій працівників;          

 

       2.3. Провести семінари, наради з головами профкомів та надати їм допомогу у розробці на кожному підприємстві конкретних заходів з реалізації Цільової програми ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування та рішень президії ЦК Профспілки з цих питань;

 

           2.4. Зініціювати перед територіальними об’єднаннями організацій профспілок:

 

       - розгляд питань щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунальних підприємств, підвищення якості послуг та посилення соціального захисту працівників галузі на засіданнях їх президій, пленумів;

 

       - включення конкретних зобов’язань щодо якісного та доступного громадського обслуговування до регіональних угод;

 

       - проведення конкурсів підприємств на кращу організацію робіт з якісного обслуговування споживачів та благоустрою населених пунктів, мікрорайонів, вулиць тощо.

 

         2.5. Спільно з соціальними партнерами вивчати та розповсюджувати досвід роботи колективів, які досягли кращих показників з надання житлово-комунальних та побутових послуг, передбачити моральні та матеріальні стимули керівників таких підприємств та профспілкових лідерів.

 

  1.        3.Керівництву ЦК Профспілки :

 

          3.1. Звернутися до ФПУ з пропозиціями щодо:

 

          - організації та проведення семінарів (круглих столів) на теми пов’язані з якісним та доступним громадським обслуговуванням з напрацюванням відповідних рекомендацій для органів влади;

 

          - підтримки міжнародної кампанії за дотримання права людини на чисту питну воду;

 

          - розгляду на засідання Ради ФПУ питання про реалізацію в Україні всесвітньої кампанії Ради глобальних профспілок «Якісне громадське обслуговування – діємо зараз!»;

 

     - посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань щодо підтримки сфери обслуговування та покращання якості послуг.

 

         4. Розглянути на наступному засіданні Президії ЦК Профспілки стан реалізації Цільової програми ФПУ«За якісне та доступне громадське обслуговування» на прикладі 2-3 територіальних організацій профспілки.

 

            5. Контроль за виконанням даної Постанови покласти на голову ЦК Профспілки.

 

 

           Голова ЦК Профспілки України                               О.І. Романюк

 

                                                    ІНФОРМАЦІЯ

 

про роботу Харківського обкому Профспілки щодо

 

реалізації Цільової програми ФПУ «За якісне та

 

доступне громадське обслуговування»

 

        Керуючись Постановою Президії ЦК Профспілки від 08.12.11 р. про Цільову програму ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування» Харківський обком Профспілки здійснив протягом 2012 року низку організаційних заходів з її реалізації на територіальному рівні.

 

         Питання виконання вищеозначеної Програми було розглянуто на розширеному засіданні Президії обкому де були визначені основні завдання для усіх структурних ланок обласної організації Профспілки.

 

         Усвідомлюючи, що якість житлово-комунальних послуг значною мірою залежить від технічного стану галузевих підприємств та кадрового потенціалу, обком Профспілки вніс пропозиції до міського та обласного бюджету щодо фінансування заходів з модернізації виробництва та впровадження нових технологій, енергозбереження, підвищення рівня оплати праці працівників підприємств тепло-, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, благоустрою та інших підгалузей.

 

       Фахівці обкому Профспілки у складі робочої комісії обласного об’єднання організацій профспілок брали участь у формуванні міської угоди з міськвиконкомом та роботодавцями і внесли свої пропозиції, спрямовані на задоволення потреб споживачів в житлово-комунальних послугах, які б відповідали вимогам державних стандартів, а саме:

 

          - забезпечити фінансування для виконання завдань Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 – 2014 роки;

 

            - створити умови для сталої ефективної роботи та подальшого розвитку підприємств галузі;

 

            - підвищити рівень прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг.

 

          У регіональну угоду на 2013-2015 роки обкомом Профспілки внесено пропозиції щодо: сприяння в забезпечені галузевих підприємств держзамовленнями, підкріпленими фінансовими ресурсами; більш ефективного управління комунальною власністю; розгляду питань ліквідації або зміни форми власності суб’єктів господарювання, їх структурних підрозділів, передачі в оренду, лізинг, концесію чи укладення інших договорів з обов’язковою участю профспілкових органів відповідного рівня.

 

            Обком профспілки неодноразово звертався до органів місцевого самоврядування з вимогами про відшкодування різниці в тарифах підприємствам житлово-комунального господарства м. Харкова та області, в т.ч. КП «Двурічне», ВККУ Люботинської міськради, Боровське та Куп’янське водопровідно-каналізаційне господарство та інші.

 

          Певна робота проводиться обкомом з узагальнення та розповсюдження практики роботи галузі з впровадження нових технологій та здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення якості та доступності послуг.

 

          29 листопада 2012 року Президія обкому Профспілки розглянула досвід роботи комунального підприємства «Харківські теплові мережі», яке за відсутності належного державного фінансування зуміло за власні кошти впровадити сучасну схему теплопостачання та частотне регулювання, засоби теплової автоматики і засоби авторегулювання, здійснити заміну, реконструкцію і модернізацію котельного господарства, ліквідувало котли з низьким ККД тощо. Дане підприємство провело значну роботу з енергозбереження в житловому фонді і споруд соцкультпобуту та охорони здоров’я.

 

До реєстру обкому Профспілки потрапило також комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів» (КП «КВПВ»).    

 

         Для підтримання чистоти та належного санітарно-епідеміологічного стану в місті зазначене підприємство уклало 2386 договорів з установами науки, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери та запровадило систему роздільного збирання сміття, встановило 200 контейнерів-сіток для збору пластикових пляшок, замінило старі типи контейнерів для зберігання твердих побутових відходів на більш сучасні європейського зразку, а для збирання великогабаритних відходів – встановило контейнери-бункери.

 

           У 2012 році КП «КВПВ» оновило та перевело на більш економічний вид палива увесь технологічний автотранспорт, що дозволило покращити виконання робіт з благоустрою міста.

 

           Підприємство проводить агітаційні заходи, розповсюджує інформаційні листівки з надання своїх послуг у місцях значного скупчення людей, а також розміщує відповідну інформацію в ЗМІ.

 

           Обком Профспілки схвалив практику роботи Муніципальної компанії поводження з відходами (КП «МКПВ»), яка здійснює контроль за вивезенням побутових відходів, організує роботу з утримання та експлуатації Дергачівського полігону ТПВ та вивезення фільтратів. Для забезпечення мешканцям м. Дергачі нормального питного режиму щотижня за рахунок цього підприємства доставляється близько 8 тис. літрів питної води.

 

         Одним із кращих у житлово-комунальній сфері України є - комунальне підприємство «Харківводоканал». Завдяки тісній співпраці керівництва та профкому на цьому підприємстві успішно вирішуються і виробничі і соціальні питання.

 

         Колектив «КП «Харківводоканал» бере активну участь у реалізації Програми «Питна вода м. Харкова», яка розрахована на 2006 – 2020 роки. Згідно цієї програми для покращення якості питної води передбачено комплексні заходи з реконструкції та розвитку водопровідних і каналізаційних мереж, заміни застарілого і енергоємного обладнання, посилення контролю за стічними водами тощо. За останні роки підприємством розроблено схему водопостачання м. Харкова на період до 2030 року та виконано за власні кошти робіт на суму понад 500 тис.грн., проведено науково-дослідні роботи з водовідведення на суму майже 300 тис. грн.. та з удосконалення методів очищення побутових стічних вод на суму - 15 тис.грн.

 

         До кінця 2012 року у відповідності з вищеозначеною Програмою колектив цього підприємства планує освоїти 1,7 млн. грн., зокрема на санацію водогонів і розподільних мереж майже 1 млн.грн., на модернізацію насосного, електричного обладнання 700 тис.грн.

 

         КП «Харківводоканал» значну увагу приділяє ресурсо- та енергозбереженню. На ці заходи тут виділено 669 тис.грн.

 

         Для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення області розроблена єдина Концепція з розвитку заходів в системі комунального обслуговування. Регулярно проводиться громадські слухання за темами «Якість послуг, що надає підприємство», «Причини, які впливають на рівень тарифів», опитування населення щодо якості комунальних послуг, анкетування споживачів тощо.

 

         При розгляді практики роботи галузевих підприємств з підвищення якості послуг Харківський обком Профспілки бере до уваги не тільки виробничі показники, а й стан виконання зобов’язань за колективними договорами, рівень оплати та умови праці, дотримання соціальних гарантій, організацію оздоровлення та відпочинку працівників та членів їх сімей.

 

         Обком має плани й надалі вести активну роботу з реалізації заходів Цільової програми ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування», проте для досягнення більш вагомих результатів у цій справі необхідна чітка державницька позиція щодо реформування та розвитку галузі, належна фінансова підтримка підприємств. Доцільно також скоординувати дії обласних організацій інших галузевих профспілок щодо підвищення якості та забезпечення доступності до громадських послуг усіх верств населення облпрофрадою.

 

         Інші пропозиції щодо покращення цієї роботи викладені у проекті Постанови Президії ЦК Профспілки.

 

           Просимо розглянути.

 

                                                Відділ праці та захисту економічних прав та

 

                                                 інтересів трудящих ЦК Профспілки України

 

                                                 Харківський обласний комітет Профспілки

 

 

П р е з и д і я

 

П О С Т А Н О В А

 

 13.12.12                                                                                                                  № П -8

 

 Про стан справ та шляхи усунення порушень

 

прав Профспілки в частині забезпечення

 

перерахування утриманих членських внесків

 

          Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ :

 

   1. Узяти до відома інформацію фінансового відділу ЦК Профспілки «Про порушення прав Профспілки в частині забезпечення перерахування членських внесків» (додається).

 

      2. Зазначити, що наявні порушення окремими роботодавцями прав

 

профспілкових організацій та недотримання виборними органами первинних, міських, територіальних організацій статутних вимог щодо перерахування членських внесків негативно позначилися на фінансовому стані Профспілки в цілому.

 

    3. Рекомендувати виборним органам територіальних організацій Профспілки:

 

   3.1. Обговорити питання щодо дотримання статутних вимог в частині перерахування утриманих членських внесків вищестоящим органам Профспілки з усіма головами первинних організацій Профспілки.

 

  3.2. Виявити усіх роботодавців, які затримують або взагалі не перераховують профспілковим організаціям утримані членські внески; застосувати до порушників важелі впливу, використовуючи права та повноваження профспілок визначені законодавством України та міжнародними нормами; піддавати самих злісних із них громадському осуду через засоби масової інформації; посилити претензійно-позовну роботу.

 

     3.3. Про факти затримки чи відмови роботодавця перераховувати Профспілці утримані членські внески більше 3-х місяців інформувати ЦК Профспілки для включення в Єдиний реєстр ФПУ та вжиття заходів до порушників прав профспілок через об’єднання роботодавців житлово-комунального господарства, галузеві асоціації та корпорації, територіальні органи влади.

 

     3.4. За підсумками 2012 року провести з кожною первинною організацією ретельну звірку утриманих членських внесків та добитися їх перерозподілу між організаційними ланками Профспілки згідно статутних вимог.

 

       3.5. Надати практичну допомогу профкомам підприємств. З метою зменшення навантаження на профспілкові бюджети, добиватися при укладені колективних договорів включення зобов’язань щодо фінансування окремих заходів за рахунок коштів роботодавців та обов’язкового відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірі не нижчому від передбаченого чинним законодавством.

 

    4. Головам територіальних організацій Профспілки забезпечити виконання Постанови ІІ пленуму ЦК Профспілки від 02.02.12 р. щодо перерахування 4.2 відсотка членських внесків Центральному комітету Профспілки.

 

  5. Фінансовому та організаційному відділам ЦК Профспілки на підставі моніторингу фінансової діяльності підготувати пропозиції щодо затвердження для профспілкових органів регламентованих витрат профбюджетів, а саме: на навчання, підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активу, на інформаційну діяльність, функціонування фондів солідарності, соціального захисту працівників профорганів та інших фондів соціального спрямування, на підтримку та розвиток матеріальної бази, оплату праці профспілкових працівників, заохочення профактиву та надання матеріальної допомоги.

 

   6. Фінансовому відділу ЦК Профспілки продовжити практику вивчення фінансової роботи виборних органів Профспілки спільно з членами Контрольно-ревізійної комісії Профспілки та надання допомоги профорганізаціям в ведені бухгалтерського обліку, формуванні кошторисів, побудові взаємовідносин з податковими органами та організації претензійно-позовної роботи

 

 Голова ЦК Профспілки                                                                 О.І. Романюк

 

                                                                    Додаток до Постанови Президії ЦК  

 

                                                                    Профспілки № П-8 від 13.12.12.

 

Інформація

 

про порушення прав Профспілки в частині

 

забезпечення перерахування членських внесків

 

           За даними фінансових звітів виборних органів територіальних організацій Профспілки загальна сума зібраних профспілкових внесків складала у 2010 році 55,14 млн.грн, у 2011 – 64,87 млн.грн., а у першому півріччі 2012 року 34,43 млн.грн.

 

           Згідно Статуту Профспілки ці кошти повинні спрямовуватися на виконання статутних та програмних завдань Профспілки, до 65 відсотків з них можуть залишатися у розпорядженні первинних профспілкових організацій і не менше 35 відсотків профкоми зобов’язані перераховувати виборним органам профспілки територіальних організацій Профспілки. Конкретний відсоток відрахувань профвнесків Центральному комітету Профспілки встановлюється кожного року Пленумом ЦК Профспілки. На 2011 та 2012 роки цей показник було визначено на рівні 4,2 відсотків.

 

         Проте на практиці ці статутні норми в багатьох випадках не виконуються, внаслідок чого фінансовий стан Профспілки наразі залишається складним.

 

         Значним недоліком у цій роботі являється відсутність повної інформації у виборних органах міських та територіальних організацій Профспілки про величину заробітної плати працівників, а відтак і про суму утриманих профнесків.

 

       Певною мірою на показник надходжень профнесків впливає заборгованість із заробітної плати, проте ця сума складає менше 1 відсотка.

 

       Якщо взяти для розрахунку рівень середньомісячної заробітної плати одного працівника 2500 грн. (факт 2011 року – 2053 грн.) і не враховувати внески членів профспілки – студентів та непрацюючих пенсіонерів, то за місяць сума утриманих профспілкових внесків повинна складати (2500х 400000) : 100 = 10 млн. грн., а за рік понад 100 млн.грн.   Тобто кожного року Профспілка недораховується 40 - 50 млн.грн. профнесків.

 

         Викликає занепокоєння також значна розбіжність показників зібраних профнесків з одного члена профспілки в тому чи іншому регіоні.  

 

       Найбільший цей показник в м. Києві (30 грн. з одного члена профспілки за місяць), що пояснюється, вочевидь, вищим рівнем заробітної плати в столиці.

 

       Близькою до розрахункових показників є сума зібраних профнесків з одного члена Профспілки в Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Київській областях – від 17 до 22 грн. Водночас, маючи інформацію про тяжкий фінансовий стан Волинського обкому Профспілки, незрозумілим є досить високий показник зібраних внесків у цьому регіоні – 23 грн. з одного члена Профспілки?!

 

         Найнижчий рівень щомісячних внесків з одного члена Профспілки має місце в Хмельницькій (8 грн.), Івано-Франківській та Рівненській (9 грн.), Закарпатській (9,3 грн.), Харківській (9,5 грн.), Дніпропетровській (9,7 грн.), Чернівецькій (10,5 грн.) обласних організаціях Профспілки.

 

         Недосконалою є форма фінансової звітності у Профспілці, яка не переглядалася вже багато років. Нинішні звіти профкомів та обкомів фіксують лише загальну суму зібраних внесків і не дозволяють встановити суму внесків, яку роботодавець зобов’язаний був утримати з членів Профспілки, суму, яку він фактично утримав та суму, яку він перерахував або не перерахував профспілковій організації. А такі порушення мають місце в більшості регіонів.

 

       Не завжди належним чином реагують на факти затримки чи неперерахування утриманих профвнесків на статутну діяльність Профспілки її виборні органи – профкоми, міськкоми, обкоми. Певною мірою це пояснюється небажанням конфліктувати з керівниками підприємств, ризиком втратити через це первинні організації Профспілки та допустити зниження профчленства. Хоча така практика у більшості випадків себе не виправдовує, оскільки послаблення вимог до одного керівника, породжує нові порушення на інших підприємствах. Водночас принциповість, наполегливість та послідовність у цій справі дає позитивні результати.

 

     Досвід роботи з роботодавцями, щодо упередження та усунення порушень прав профспілкових організацій є в кожному регіоні.

 

     Практично усі виборні органи територіальних організацій Профспілки систематично розглядають стан дотримання фінансової дисципліни на свої пленумах та засіданнях президії. Детальний розбір показників утримання та перерахування профспілкових внесків здійснюється щомісячно на семінарах-нарадах голів профкомів та скарбників.

 

       На підставі звірок з підприємствами роботодавцям надсилаються листи з роз’ясненнями про недопустимість використання утриманих профвнесків на господарські потреби, про кримінальну відповідальність за неправомірні дії та вимоги погасити перед Профспілкою існуючу заборгованість з профвнесків.

 

       Виборні органи територіальних та міських організацій Профспілки для покращення фінансового стану використовують можливості соціального діалогу, добиваючись від роботодавців включення зобов’язань щодо своєчасного та повного перерахування утриманих профвнесків на рахунки профкомів та обкомів. Дисциплінує та сприяє нормальним відносинам між керівниками підприємств та профспілковими органами їх спільна робота щодо проведення різних конкурсів, змагань, в яких оцінюється не тільки робота окремих виробничих підрозділів, а й керівництва. Такі заходи організовують та проводять спільно з обласним управліннями житлово-комунального господарства, об’єднаннями роботодавців Дніпропетровський, Донецький, Миколаївський, Одеський та інші обласні комітети Профспілки.

 

     Водночас, у випадках свідомого та навмисного перешкоджання законній діяльності виборних профспілкових органів обласні комітети (ради) Профспілки звертаються до органів прокуратури та судів. Такі методи впливу на недисциплінованих керівників застосовують Київська міська рада, Кримський республіканський, Донецький, Запорізький, Миколаївський, Львівський, Полтавський, Рівненський, Харківський, Чернігівський,Черкаський та інші обласні комітети (ради) Профспілки.

 

     За поданням ЦК Профспілки минулого року до Реєстру порушень прав профспілок, який започаткувала ФПУ, було включено 23 підприємства житлово-комунального господарства і на більшості з них після вжитих заходів утримані профвнески були повернуті профкомам. Однак, про факти порушення прав Профспілки офіційно повідомили ЦК Профспілки лише Івано-Франківський, Кіровоградський, Чернігівський обласні та Кримський республіканський комітети Профспілки. Нинішнього року таку інформацію надав також Запорізький обласний та Севастопольський міський комітети Профспілки.

 

     В порядку підготовки даного питання на засідання Президії, на лист ЦК Профспілки №01-244 від 30.10.2012 р. інформацію про стан та практику усунення порушень прав профспілкових організацій в частині перерахування утриманих профвнесків інформацію надали лише Кримський республіканський, Вінницький, Житомирський, Івано-Франківський, Луганський, Миколаївський, Тернопільський, Рівненський та Чернівецький обласні комітети Профспілки. В них підтверджуються факти затримки перерахування профвнесків роботодавцями через заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом, обленерго та інші причини, які не мають жодного відношення до профспілкової діяльності. Тобто утримані профвнески використовуються в порушення чинного законодавства не за призначенням.

 

       Однією з причин незадовільного фінансового стану Профспілки є також низький рівень дисципліни виборних органів окремих первинних, міських та територіальних організацій Профспілки.

 

       Аналіз розподілу зібраних профвнесків між організаційними ланками Профспілки за 2009-2012 роки показав, що деякі обкоми фактично змирилися з системою, колипрофкоми перераховують їм на статутну діяльність лише до 30 відсотків зібраних профвнесків.

 

       Нерідко, профспілкові організації, де акумулюються членські внески, вимагають від вищих органів Профспілки розв’язання досить непростих проблем і перекладають на них значну частину своїх повноважень та обов’язків, але не підкріплюють їх фінансово.

 

       В деяких областях мають місце факти встановлення відсотка відрахувань частини профвнесків виборним органам вищого рівня   меншим, ніж це передбачено статутом Профспілки.

 

       Певні непорозуміння з перерахуванням встановленої частки профвнесків мають місце у взаємовідносинах між окремими об’єднаними, міськими комітетами, радами голів профкомів та обкомами Профспілки у Дніпропетровській, Київській, Івано-Франківській, Черкаській, Львівській областях.

 

           Невиконання статутних вимог щодо перерахування чітко визначеної частини профвнесків обкомам Профспілки не дозволяє сформувати страйковий та солідарний фонди, негативно позначається на виконанні програмних завдань Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки і самих первинних організацій, оскільки в окремих областях в апараті обкомів залишилося працювати всього 1- 2 працівника. Найбільш складна ситуація нині склалася з фінансуванням спеціалістів обкомів в Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Херсонській та Черкаській обласних організаціях Профспілки.

 

         Недостатньо укомплектований через фінансові труднощі спеціалістами і апарат ЦК Профспілки.

 

         За даними 2011 року норму щодо перерахування Центральному комітету частини зібраних профвнесків виконували лише Донецька, Кримська, та Чернівецька територіальні організації Профспілки; в 2012 році додалася Черкаська. Більше трьох відсотків нинішнього року стали перераховувати Дніпропетровський, Запорізький, Луганський, Миколаївський, Рівненський, Тернопільський, Харківський обкоми і Львівська обласна рада Профспілки.

 

         Найбільшу заборгованість з профвнесків перед ЦК Профспілки мають Волинська, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Херсонська та Чернігівська обласні організації.

 

         Питання фінансового зміцнення та посилення фінансової дисципліни на усіх рівнях організаційно побудови Профспілки неодноразово з ініціативи фінансового відділу ЦК Профспілки виносилися на порядок денний пленуму та президії Центрального комітету Профспілки. Поглиблено усі аспекти фінансової політики, розглянуті у листопаді нинішнього року на семінарі головних бухгалтерів територіальних організацій Профспілки.

 

         Ситуація з фінансовим забезпеченням складна, але за умови об’єднання зусиль усіх ланок Профспілки, може бути покращена.

 

         Виборним органам Профспілки, всьому профспілковому активу необхідно насамперед чітко виконувати статутні вимоги з фінансових питань, посилити роботу ревізійних комісій, використовувати усі передбачені законодавством важелі впливу на злісних порушників прав профспілок.

 

       Інші пропозиції щодо усунення порушень прав профспілкових організацій в частині утримання та перерахування профвнесків викладені у проекті постанови Президії ЦК Профспілки.

 

       Просимо розглянути.

 

Фінансовий відділ ЦК Профспілки.

 

 

Президія

 

ПОСТАНОВА

 

13.12.2012                                                                                                                                                                                                                             № П - 8

 

Про підсумки роботи профспілкових організацій

 

з оздоровлення трудящих і членів їх сімей у 2012

 

році та завдання щодо проведення цієї роботи у

 

2013 році

 

            Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

           1. Взяти до відома інформацію про підсумки роботи профспілкових організацій з оздоровлення трудящих і членів їх сімей у 2012 році (додається).

 

           2. Кримському республіканському, обласним комітетам (радам), Київській міській раді та Севастопольському міському комітету Профспілки:

 

         2.1. З урахуванням аналізу підсумків оздоровчої кампанії 2012 року розробити та здійснити заходи, спрямовані на своєчасну підготовку та якісне проведення оздоровлення й відпочинку працівників та членів їх сімей у 2013 році.

 

            2.2. Приділити особливу увагу оздоровленню працівників з тяжкими захворюваннями, ветеранів війни і праці, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, інвалідів та сиріт.

 

            2.3. Підвищити персональну відповідальність працівників оздоровчих закладів за охорону життя та здоров`я відпочиваючих, санітарну та пожежну безпеку, якісне харчування, суворе дотримання установленого порядку перевезення дітей та підлітків транспортом, купання у водоймищах, проведення походів та екскурсій.

 

        2.4. Взяти участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей у 2013 році.

 

         2.5 Провести необхідну організаційну роботу для внесення до регіональних угод і колективних договорів пропозицій щодо асигнувань на оздоровчу роботу додаткових коштів і матеріальних ресурсів, збереження мережі й зміцнення матеріально-технічної бази оздоровчих закладів, баз відпочинку.

 

          2.6. Надати Центральному комітету пропозиції щодо удосконалення оздоровчого процесу.

 

     2.7. Визначити потреби і надіслати до 1 березня 2013 р. до ЦК Профспілки заявки на оздоровлення трудящих в санаторії "Ай-Петрі" та санаторії-профілакторії ім. О.П.Катеринчука.

 

            3. Керівництву ЦК Профспілки:

 

           3.1. Узагальнити пропозиції територіальних організацій Профспілки щодо проведення роботи з удосконалення нормативно-правового забезпечення, вирішення наявних проблем і недоліків в організації оздоровлення та відпочинку дітей та направити відповідного листа Міжвідомчій робочій групі при Міністерстві соціальної політики, Федерації профспілок України а також Правлінню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

            3.2. Передбачити в бюджеті на 2013 рік кошти для заохочення профспілкових організацій і профактивістів за якісну організацію оздоровлення трудящих і членів їх сімей.

 

            4. За активну участь і значний особистий внесок в організацію оздоровлення трудящих і членів їх сімей преміювати голів, заступників голів Центрального, Кримського республіканського, обласних, Севастопольського міського комітетів Київської та Львівської обласних, Київської міської рад Профспілки при наявності коштів бюджетів відповідних профспілкових органів в межах середньомісячної заробітної плати.

 

            Питання про заохочення інших працівників комітетів (рад) Профспілки та профактивістів за значну роботу з організації оздоровлення трудящих та членів їх сімей вирішити на засіданнях президій територіальних організацій Профспілки.

 

           5. За активну участь і значний особистий внесок в розвиток та організацію відпочинку трудящих і членів їх сімей в пансіонаті ім. О.П.Катеринчука нагородити Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки та здійснити виплати членам Профспілки:

 

        БАРАННІКОВУ Ігорю Аркадійовичу – генеральному директору ТОВ «Лазурь»                                      - в розмірі 2000 грн.

 

        КАРПОВУ Леоніду Миколайовичу – виконавчому директору ТОВ «Лазурь»                                           - в розмірі 1500 грн.

 

        КРАВЕЦЬ Ганні Михайлівні – заступнику генерального директора ТОВ «Лазурь»               - в розмірі 1500 грн.

 

            6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови ЦК Профспілки Довгу О.О.

 

 Голова ЦК Профспілки України                                                            О.І.Романюк  

 

   ІНФОРМАЦІЯ

 

про підсумки роботи профспілкових організацій з

 

оздоровлення трудящих і членів їх сімей у 2012 році

 

          Оздоровчий сезон 2012 року проходив в умовах важкого фінансового стану підприємств та економічної нестабільності, яка була обумовлена процесом реформування галузі.    

 

      Проте і у цих складних умовах профспілкові комітети разом з керівниками підприємств знаходили додаткові кошти на проведення оздоровчих заходів. Цього року у сфері впливу Профспілки функціонували 14 санаторіїв-профілакторіїв, 20 дитячих позаміських оздоровчих закладів. Окрім того працівники галузі мали можливість оздоровлюватися в санаторії "Ай-Петрі", пансіонаті відпочинку ім. О.П.Катеринчука та майже на 200 базах відпочинку.

 

       Протягом поточного року в пансіонаті ім. О.П.Катеринчука оздоровилися 3066 осіб, в тому числі 434 дитини. Завдяки значній організаційній роботі нового керівництва цього закладу тут поновилося будівництво їдальні та здійснено низку заходів з покращання матеріально-технічного забезпечення.

     Як і в попередні роки, лідерство в організації оздоровлення трудящих та членів їх сімей утримували Дніпропетровська, Донецька, Полтавська, Запорізька, Одеська, Харківська обласні та Київська міська організації Профспілки.

 

     Цілеспрямовано та послідовно проводилася ця робота також в Кримській республіканській, Вінницькій, Миколаївській, Черкаській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Луганській обласних, Севастопольській міській організаціях Профспілки.

 

      Обласні комітети (ради) Профспілки, профкоми підприємств протягом року вишукували можливості для забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення працівників та членів їх сімей. В процесі підготовки до оздоровчого сезону питання оздоровлення та відпочинку були внесені до колективних договорів. Укладались угоди, договори з оздоровчими закладами, вирішувались питання фінансування з різних джерел. У більшості регіонів профспілковими організаціями спільно з керівниками підприємств, установ та організацій здійснено належні заходи, спрямовані на своєчасну підготовку оздоровчих закладів, оснащення та зміцнення матеріальної бази, проведено відповідну роботу з підбору та підготовки кадрів обслуговуючого персоналу.

 

      Значна увага нинішнього року приділялася дитячому оздоровленню. Усього завдяки організаційній та фінансовій участі організацій Профспілки влітку 2012 року оздоровчими заходами було охоплено 35,8 тис. дітей, в тому числі майже 11 тисяч в позаміських стаціонарних дитячих закладах. Всього на оздоровлення дітей і підлітків влітку 2012 року було залучено коштів на суму 43 млн. грн., що відповідає рівню фінансування минулого року.

 

         Враховуючи важкий фінансовий стан більшості підприємств, низьку платоспроможність батьків та з метою недопущення зниження кількості оздоровлених дітей Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за наполяганням галузевих профспілок подовжило дію свого минулорічного рішення про дозвіл на зниження обов’язкової тривалості оздоровчої зміни до 14 днів.

 

          За рішенням Оргкомітету Федерації профспілок України у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей та підлітків влітку 2012 року галузева Профспілка відзначена та нагороджена знаком «Шана та подяка» та Почесним знаком «За досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей».

 

     Почесним знаком Федерації профспілок України «За досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей» нагороджений Голова Дніпропетровського обкому Профспілки Бабченко М.І.

 

            Почесними грамотами та Подяками ФПУ нагороджені більшість обласних комітетів Профспілки.

 

          Відзнаками Федерації профспілок України також нагороджені:

 

           В номінації «Батьківська турбота:

 

           Трудовий колектив виробничого управління Аульського районного водопровідного господарства Дніпропетровської обл. (директор Кушнеров Я.П., голова профкому Кремена В.С.),

 

          Трудовий колектив виробничого житлово-ремонтного експлуатаційного об’єднання м. Жовті Води Дніпропетровської обл. (директор Шевяков А.І., голова профкому Клименко Н.М.),

 

           Трудовий колектив міського комунального підприємства „Дніпропетровський електротранспорт” (директор Легкий В.М., голова профкому Міщенко О.С.),

 

        Профспілковий комітет комунального підприємства «Донецькміськводоканал» (голова профкому Ішуткіна Л. І),

 

       Профспілковий комітет комунального підприємства «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» (голова профкому Шкурко Л. І),

 

    Профспілковий комітет комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» (голова профкому Шамрай В. Ю),

 

      Профспілковий комітет Державного навчального закладу «Вище професійне училище ім. Героя Радянського Союзу Г.Ф. Короленка (голова профкому Вишневська Я.М.) м. Черкаси,

 

        Профспілковий комітет КП «Миколаївводоканал» (голова профкому Мельниченко С.О.),

 

  Стадник Володимир Тадейович - голова первинної профспілкової організації ЛМКП «Львівводоканал»,

 

        Любива Наталя Петрівна - голова первинної профспілкової організації КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»,

 

  Мельник Костянтин Дмитрович - голова первинної профспілкової організації КП «Вінницяміськтеплоенерго» Вінницької міської ради,

 

   Сергійчук Петро Миколайович – директор комунального підприємства « Теплотранссервіс » Рівненської міської ради,

 

          В номінації «Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей»

 

       Комунальний заклад „Дитячий оздоровчий табір” Корчагінець” м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. (директор Щербанюк О.С.)

 

           В номінації «За досягнення у розвитку матеріально-технічної бази»

 

    Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку „Комунарець” (директор Вовк Д.М.), Дніпропетровського обкому Профспілки (голова Бабченко М.І.)

 

           В номінації «За інноваційні підходи в оздоровчо-виховному процесі»

 

       Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку „Орльонок” (начальник Жир Т.В.) Дніпропетровського обкому Профспілки (голова Бабченко М.І.)

 

          В номінації «Професія - життя»

 

        Лозович Сергій Анатолійович – заступник директора з господарчої частини дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Олега Кошового Донецького обкому Профспілки (голова Греськів І.М.)

 

            В номінації «Дитячий оздоровчий заклад спортивних досягнень»

 

      Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. В.Терешкової міського комунального підприємства „Дніпропетровський електротранспорт” (начальник Котельникова О.А.)

 

           В номінації «Цікавих справ майстри»

 

    Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку „Евріка” (директор Кравченко Л.М.) Дніпропетровського обкому Профспілки (голова Бабченко М.І.)

 

           В номінації «За високий рівень виховної роботи»

 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку „Великий Луг” (директор

 

Дробот І.А.) Дніпропетровського обкому Профспілки (голова Бабченко М.І.),

 

          В номінації «Дитинство на долонях» нагороджені:

 

    Літюченко Петро Павлович - голова профкому комунального підприємства „ Криворіжтепломережа” Дніпропетровської обл.,

  Шеремет Володимир Лаврентійович - директор міського комунального підприємства „Дніпропетровські міські теплові мережі”,

   Комеристий В’ячеслав Дмитрович - директор комунального підприємства „Коменергосервіс” Дніпропетровської обл.,

  Медіковський Ярослав Олександрович - директор закритого акціонерного товариства „Дніпропетровський меблевий комбінат”,

   Вуйчицький Анатолій Станіславович - голова агрофірми „Дружба” Новомосковського району Дніпропетровської обл.,

 

    Коник Микола Васильович – голова первинної профспілкової організації комунального комерційного підприємства «Донелектроавтотранс» Донецької міської ради,

 

     Каменецький Юрій Олександрович – начальник КП «Київжитлоспецексплуатація»,     

  Коропецький Анатолій Михайлович - голова первинної профспілкової організації КП «Київжитлоспецексплуатація»,

 

     Азманов Валерій Іванович – голова об'єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «АК «Київводоканал»,

 

       Оніщенко Людмила Василівна – голова профкому КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації»,

 

         Березницький Володимир Миколайович – директор обласного КП «Миколаївоблтеплоенерго»,

 

        Гульман Зінаїда Сергіївна – директор КП «Житлово-експлуатаційне об'єднання. Южноукраїнськ» Миколаївської обл.,

 

    Кльонова Наталія Вікторівна - голова первинної профспілкової організації комунального теплопостачаючого підприємства «Алчевськтеплокомуненерго» Луганської обл..,

 

           Карась Павло Миколайович – директор обласного КП «Черкаситеплокомуненерго»,

 

       Костиря Олег Валерійович – директор комунального підприємства «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації»,

 

          Овчаренко Сергій Володимирович – директор КП «Черкасиводоканал»

 

        Досвід роботи Дніпропетровської обласної організації Профспілки щодо збереження й розвитку матеріальної бази об’єктів соціальної сфери та організації оздоровлення працівників галузі та їхніх дітей був схвалений Президією Ради Федерації профспілок України влітку поточного року.

 

  Обком Профспілки разом з Криворізьким, Дніпродзержинським, Нікопольським, Новомосковським міськкомами та профкомами підприємств, приділяючи особливу увагу збереженню та розвитку соціально-оздоровчих об’єктів, опікуються 3 санаторіями - профілакторіями, пансіонатами «Юний» і «Стандарт» на Азовському морі, пансіонатом ім. О.П.Катеринчука поблизу Севастополя, 6 дитячими оздоровчими закладами та більше як 20 базами відпочинку .

 

   В результаті проведеної організаційної та фінансової роботи обкомом, Криворізьким, Дніпродзержинським, Новомосковським, Нікопольським міськими комітетами Профспілки, господарськими керівниками та профспілковими комітетами підприємств у санаторіях, пансіонатах та на базах відпочинку у поточному році оздоровлено близько 20 тисяч працівників галузі.

 

      У пансіонаті ім. О.П.Катеринчука відпочило 1713 осіб, у санаторіях Бердянська - 575, санаторії „Ай-Петрі” - 50, санаторіях Криму, Трускавця, Моршина, Хмільника, Миргорода – 200, на базах відпочинку – понад 10 тисяч осіб.

 

    Унікальну можливість для профілактики та лікування захворювань надає працівникам галузі санаторій-профілакторій «Лісовий». У цьому оздоровчому закладі успішно лікуються захворювання нервової системи, шкіри, органів дихання та опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту та інші захворювання з використанням лазерної терапії, мінеральної води «Моршинська», барокамери, «зеленої» глини, фіто-водотерапії, тепло-електро-світло процедур та лікувальної фізкультури. На базі цього оздоровчого закладу створено обласний галузевий Центр діагностики, диспансеризації та профілактичного лікування, оснащений кращим сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

 

   Все це в комплексі дозволило протягом 2012 року оздоровити більше 20 тис. працівників підприємств галузі.

  Активна робота щодо оздоровлення працівників галузі та членів їх сімей проводилася профспілковими організаціями та адміністрацією КП „Дніпроводоканал”, КП „Дніпропетровський електротранспорт”, КП „Криворіжтепломережа”, „Дніпропетровське міське житлове управління”, КП „Дніпропетровські міськи теплові мережі”, КП „Трамвай” м.Дніпродзержинська, КП „Міський трамвай”, КП „Швідкісний трамвай” „Міський тролейбус”, БТІ , „Водоканал”, „Сансервіс” м.Кривого Рогу та інші.

 

           Донецькою обласною організацією Профспілки за літній період п.р. на власних та орендованих базах, пансіонатах оздоровлено близько 21,0 тисячі осіб, в тому числі 6,1 тисяч дітей. До оздоровчого сезону були відкриті 31 база відпочинку і дитячий оздоровчий заклад ім. Олега Кошового в м. Новоазовськ.

 

           Профкоми разом з господарськими керівниками підприємств, які мають власні бази відпочинку, забезпечили проведення поточного ремонту, ремонту зовнішнього освітлення, дитячих майданчиків, придбали необхідний інвентар.

 

      Путівки на бази відпочинку розподілялися профкомами підприємств і оплачувалися працівниками в розмірі від 10 до 30 відсотків вартості. Для осіб соціально-незахищених категорій путівки видавались безоплатно.

 

        За активної участі профспілкових організацій підприємств житлового господарства м. Донецька на 3-х відомчих базах відпочинку оздоровлено 5420 осіб, у т.ч. 2450 дітей. Обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго», яке має на балансі 4 бази відпочинку, оздоровлено 2535 осіб, у т.ч. 549 дітей.                 На базі відпочинку КП «Донецькміськводоканал» «Росинка» в м. Ялта оздоровлено 220 трудящих і 147 дітей. В пансіонатах і санаторіях Криму за сімейними путівками оздоровлено 260 осіб.

 

           На базі відпочинку «Парус» КП «Донелектроавтотранс» оздоровлено 487 осіб, у т.ч. 145 дітей. За сприяння обкому профспілки було придбано 138 путівок для членів Профспілки в пансіонат ім. О.П.Катеринчука та бази відпочинку «Альфа» та «Гулівер» на Чорному морі.

 

           Профкомами підприємств житлово-комунального господарства м. Маріуполя на власних базах відпочинку оздоровлено 1500 осіб,

 

          На балансі Донецького обкому Профспілки перебуває дитячий заміський заклад оздоровлення та відпочинку дітей ім. Олега Кошового в м. Новоазовську, в якому влітку оздоровлено 416 дітей і підлітків.

 

           За рахунок оздоровчого фонду обласної організацією Профспілки придбано путівки на курорти України загальною вартістю 320,5 тис.грн.

 

            У Кримській республіканській організації Профспілки оздоровлення працівників та членів їх сімей здійснювалось на базах відпочинку підприємств «Кримтролейбус», «Кримтеплокомуненерго» у пансіонатах Виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Південного берега Криму, а також підприємств «Севміськводоканал», «Севміськелектро-автотранс».

 

           Профком підприємства «Кримтролейбус» забезпечив оздоровлення 218 працівників з сім’ями, витративши на це 327 тис.грн. з коштів, що були перераховані адміністрацією підприємства на культурно-масову та оздоровчу роботу.

 

           Профкомом УВО «Кримпласт» УТОС за кошти профбюджету для працівників підприємства були закуплені 69 путівок в Національний параолімпійський центр «Україна» та 25 путівок в санаторій ім. Наговіцина на загальну суму 150 тис. грн.

 

     Більше ніж по тисячі гривень доплатив своїм працівникам на здешевлення путівок на оздоровлення на власній базі відпочинку профком підприємства «Кримтеплокомуненерго» за рахунок коштів, що перераховані адміністрацією на культурно-масову і оздоровчу роботу.

 

          Загалом в зазначених закладах оздоровлено близько 2300 працівників та членів їх сімей.

 

          Вінницькою обласною організацією на базі відпочинку "Луна" КП "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" в Одеській області оздоровлено близько 900 осіб. 5 працівників Вінницького УВП УТОС оздоровлено в спеціалізованих санаторії та будинку відпочинку.

 

            Активно використовували для відпочинку працівників маршрути «вихідного дня» профспілкові комітети комунальних підприємств Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", Могилів-Подільського водоканалу, КО "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", «Вінницяоблтеплоенерго», Обласного бюро технічної інвентаризації та інші.

 

           Запорізький обком Профспілки у п.р. разом з підприємствами та профспілковими комітетами забезпечував функціонування 27 баз відпочинку, в яких протягом оздоровчого сезону відпочили близько 8,0 тис. працівників галузі та членів їх сімей, в тому числі 2,4 тис. дітей. Загальна сума коштів, спрямованих на організацію оздоровлення дітей склала 2,7 млн.грн., з них з профбюджету – 1,4 млн.грн., від роботодавців – 0,5 млн.грн, Фонду соцстраху – 0,25 млн.грн.

 

            Переможцями обласного конкурсу на кращу організацію сімейного відпочинку стали профкоми: КП «Запоріжзеленгосп», ЗПП «Неон» УТОГ, Енергодарське КП «Тепловодоканал», ФК «ГТС» Орджонікідзевського і Хортицького районів, КП «Облводоканал», КП «ВРЕЖО №3», КП «ВРЕЖО № 11», Акимовського ВО житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, Енергодарського підприємства комунальної власності, КРБП «Зеленбуд» та інші.

 

           Профком КП «Запоріжелектротранс» організував для 33 ветеранів Великої Вітчизняної війни безкоштовний заїзд на базу відпочинку «Південна» в м. Бердянськ.

 

           Профспілковими комітетами цілого ряду підприємств галузі організовувались поїздки вихідного дня, організовувались турпоходи та екскурсії по історичним місцям

 

          Зусиллями Київської міської ради, первинних профспілкових організацій міста у відомчих оздоровницях у 2012 році відпочили більше 6,0 тисяч працівників галузі та членів їх сімей.

 

          На базі відпочинку «Чайка» ПАТ «Київгаз» на узбережжі Азовського моря відпочили протягом 6 заїздів 360 працівників та членів їх сімей. Повна вартість путівки для сім'ї з 3-х осіб складала 1485 грн., для працівників підприємства – 50 відсотків від вартості.

 

         В ПАТ «АК «Київводоканал» у п.р. в оздоровницях «Хвиля», «Джерело», «Гирло Десни» відпочили та оздоровились 2479 осіб; на базах відпочинку Одеської області – 410 осіб, в санаторіях – 180 осіб.

 

      На оздоровчій базі підприємства «Київзеленбуд» в Херсонській області відпочили 1735 працівників та членів їх сімей.

        Значну роботу з оздоровлення проводили також профспілкові об'єднання комунальної корпорації «Київавтодор» та комунального підприємства «Київпастранс».

 

       В Луганській обласній організації Профспілки профкоми багатьох підприємств для оздоровлення трудящих та членів їх сімей в літній період орендували бази відпочинку, розташовані на березі Азовського та Чорного морів. Найбільш активно питаннями організації відпочинку трудящих займалися профспілкові комітети КП «Алчевське житлово-експлуатаційне об’єднання», КП «Северодонецьккомунсервіс», КП «Северодонецьке тролейбусне управління», КП «Житлосервіс «Світанок» м. Северодонецьк, КП «Теплосервіс» Станічно-Луганського району. Профком підприємства «Алчевськелектротранс» докладає чимало зусиль для збереження санаторію-профілакторію «Дружба». Протягом року в ньому було оздоровлено 156 працівників підприємства. Деякі профкоми для працівників і членів їх сімей організовували поїздки «вихідного дня». Всього в області оздоровлено близько 1 тис. трудящих галузі та членів їх сімей.

      За сприяння Львівської обласної ради Профспілки та профкомів комунальних підприємств «Львівелектротранс», «Львівтеплокомуненерго», «Львівводоканал» оздоровлено майже 600 працівників галузі, на що витрачено 1,15 млн. грн.

    Спільними зусиллями профкомів Миколаївської обласної організації Профспілки та господарських керівників підприємств протягом оздоровчого сезону 2012 р. вдалося забезпечити роботу 7 баз відпочинку Ретельну підготовку до оздоровчого сезону та прийому відпочиваючих провели профкоми підприємств: КП «Миколаївелектротранс», «Миколаївобл-теплоенерго», Вознесенське УВП УТОС, Миколаївське УВП УТОС, Миколаївське УВП УТОГ, завдяки чому було оздоровлено 456 осіб, в тому числі 121 дитина. Не маючи своєї бази відпочинку, профком підприємства «Миколаївводоканал» організував оздоровлення та відпочинок для 456 працівників за договорами з іншими підприємствами. ТОВ «Миколаївзеленгосп» вишукало можливість для оздоровлення 59 працівників та їх дітей.

 

       Одеською обласною організацією Профспілки разом з адміністрацією та профкомами галузевих підприємств в санаторіях, базах відпочинку оздоровлено 1637 працівників та членів їх сімей. Найбільш вагомих результатів у цій роботі досягли профспілкові комітети КП «Теплозабезпечення м. Одеси» (оздоровлено 332 працівників), Головного управління житлово-комунального господарства м. Іллічівська (220 осіб), КП «Одесміськелектротранс» (67 осіб). Профкоми КП «ЖКС «Фонтанський), КП «ЖКС «Порто-Франковський», КП «Спецпідприємство КПО) в смт.Затоці оздоровили по 75 своїх працівників.

      Полтавським обкомом Профспілки на базах відпочинку «Південна», «Альбатрос», в оздоровчому комплексі «Антей» та в приватному секторі на морі організовано оздоровлення 1459 працівників галузі та членів їх сімей. Значна робота з цього напряму проведена профкомами та господарськими керівниками ВУ «Кременчукводоканал», ОП «Полтававодоканал», ОВП «Полтаватеплоенерго», КП «Полтаваелектроавтотранс», Виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства м. Комсомольська, Учбово-виробничим об'єднанням «Електроконтакт» УТОС, КП «Декоративні культури».

 

      Харківський обком Профспілки разом з первинними профспілковими організаціями підприємств галузі, за рахунок коштів профспілкового бюджету та відрахувань підприємств на культмасову роботу організували відпочинок та оздоровлення членів Профспілки в оздоровчих закладах Харківської області та на узбережжі Азовського і Чорного морів.

 

           Первинні профспілкові організації за рахунок коштів профбюджету та відрахувань на культурно-масову та оздоровчу роботу забезпечили оздоровлення своїх членів в різних оздоровчих закладах.

 

          До оздоровчого сезону вчасно була підготовлена база відпочинку «Аква» КП «Харківводоканал», яка прийняла влітку на оздоровлення 626 працівників підприємства і членів їх сімей.

 

           74 працівника ВВО «Харківські теплові мережі» відпочили на базі відпочинку «Парус», 228 – на базі «Алые паруса» в Алушті, 268 – в санаторії «Алуштинський», 75 – на базі «Азов» на Азовському морі.

 

           Профкомом підприємства «Жилкомсервіс» разом з адміністрацією оздоровлено 200 членів Профспілки в пансіонаті «Дружба» в смт.Кирилівка на Азовському морі і 100 в пансіонаті «Штормове», м. Євпаторія.

 

            У Житомирській обласній організації Профспілки адміністрацією та профспілковим комітетом КП «Житомиртеплокомуненерго» здійснена щорічна акція «Пільгове лікування», завдяки якій 120 членів Профспілки, сплачуючи лише по 20 грн., протягом місяця отримали ліків на 150 грн. Крім того профком уклав договір з обласним медичним центром «Здоров’я», за яким всі працівники підприємства обслуговуються в ньому безкоштовно. 48 членів Профспілки оздоровилися на базі відпочинку в Одесі.

 

        Профком КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на власній базі в Судакському районі Криму оздоровив 18 своїх працівників. Профком Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Новоград-Волинського надавав членам Профспілки матеріальну допомогу при самостійному придбанні путівок на лікування.

 

          Рівненською обласною організацією Профспілки оздоровлення дітей та підлітків проводилось в оздоровчих закладах: комунальному підприємстві дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Електронік” Рівненського району, позашкільномиу закладі “Гощанський ДСОК “Агатівка” Гощанського району, дитячому оздоровчому таборі “Горинь” Сарненського району, в “Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку “Острозький ДСОК “Корчагінець” Острозького району, Міжгосподарському санаторно-оздоровчому комплексі “Берізка” Дубенського району, санаторно-оздоровчому комплексі “Сигнал” Рівненського району.

 

          Окремими профспілковими комітетами проводилося також оздоровлення працівників та їх дітей на базі відпочинку “Рівненчанка” смт. Затока, Одеської області, в пансіонаті “Жемчужина” м. Алушта, в спеціалізованому санаторно-оздоровчому комплексі “Веселка” та на базі відпочинку “Біле озеро”.

      Загальна кількість трудящих в оздоровчих закладах за організацією та фінансовою участю Профспілки склала 578 осіб, в тому числі 153 дитини соціально-незахищених категорій.

    Тернопільським обласним комітетом разом з профкомами підприємств оздоровлено в санаторіях, відомчих пансіонатах 2316 працівників і членів їх сімей, в т.ч. в пансіонаті відпочинку «Тернопіль» смт. Затока – 1250 осіб, пансіонаті «Надзбруччя» - 810 осіб, в санаторіях – 256 працівників. На оздоровлення працівників використано 611,5 тис.грн., з яких 10% - доплата первинних профспілкових організацій за рахунок коштів, перерахованих на культурно-масову та оздоровчу роботу.

 

            За участі Київської обласної ради Профспілки у 2012 році оздоровлено 1817 працівників галузі та членів їх сімей, у т.ч 150 осіб за путівками Фонду соціального страхування оздоровилися в санаторіях Трускавця, Миргороду, Бердянська, Моршина та Закарпаття.

 

       Кіровоградський обком Профспілки тісно співпрацює з Фондом соціального страхування. Протягом поточного року Фонд практично повністю задовольнив заявки комісій по соцстраху на путівки до санаторіїв. Крім того дві бази відпочинку обласного комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград» прийняли на відпочинок 350 працівників комунальних підприємств та 71 дитину.

 

      Організацією оздоровлення трудящих і членів їх сімей займалися також Закарпатський, Львівський, Херсонський, Хмельницький, Сумський, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні та Севастопольський міський комітети Профспілки.

 

      Разом з тим, через незадовільний фінансовий стан більшості галузевих підприємств та невизначеність прав власності на соціальні об’єкти, питання подальшого їх утримування та функціонування загострилися. У 2012 році кількість працівників, які оздоровлювалися, у порівнянні з 2011 роком дещо зменшилася, що пояснюється фінансово-економічними складнощами, затримками та невиплатами зарплати працівникам підприємств галузі, затримками у перерахуванні профкомам коштів на культурно-масову та оздоровчу роботу.

 

           Для підвищення якості обслуговування, відпочинку та оздоровлення трудящих необхідні зміни до чинного законодавства, насамперед відносно надання оздоровчим закладам пільг з оподаткування та сплати різних зборів тощо.

 

       Тривалий час не вирішуються питання надання оздоровчим закладам пільг за сплату комунальних послуг, оплату оренди землі, надання земельних ділянок рекреаційного призначення в довгострокове, або постійне користування.

 

           Відсутня державна система надання підприємствам, організаціям, установам та профспілковим організаціям реальної допомоги у вирішенні питання фінансування витрат на підготовку та експлуатацію дитячих оздоровчих закладів.

 

          Серйозною проблемою стає постійне подорожчання продуктів харчування, зростання тарифів на комунальні послуги, сплати за проїзд, що призводить до щорічного зростання вартості дитячих путівок та зростання частки батьківської доплати за них.

 

           Пропозиції щодо удосконалення роботи з організації оздоровлення трудящих та членів їх сімей викладені в проекті постанови.

 

           Просимо розглянути.          

 

                                                                                              Загальний відділ ЦК Профспілки

 

 ПЕРЕЛІК САНАТОРІЇВ-ПРОФІЛАКТОРІЇВ,

 

які знаходяться у віданні підприємств та організацій Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

 

Назва санаторію-профілакторію

Кількість

місць

Місце

знаходження

Повна назва підприємства, на   балансі якого перебуває

1

2

3

4

1. «Натхнення»

 

50

м. Донецьк

пр. Миру, 1-а

Донецьке трамвайно-тролейбусне управління

2. „Лісовий”

100

м. Дніпро-петровськ

Дніпропетровське міське управління водопровідно-каналізаційного господарства

Власність колективна

3. «Великий луг»

100

м. Нікополь

Обком профспілки

4. «Саксагань»

100

м. Кривий Ріг

Підприємство «Криво-ріжелектротранс»

5. пансіонат ім.О.П.Катеринчука

270

м. Севастополь

смт. Учкуївка

ООО «Лазурь»

6. «Хвиля»

 

160

м. Київ

с. Зазим”є

Служба соцрозвитку АК «Київводоканал»

7. «Джерело»

50

м. Київ

Пуща Водиця

ВАТ АК«Київводоканал»

8. пансіонат

«Берізка»

 

 

 

125

с. Рибаківка

Березанського району Миколаївської області

Миколаївська міська Рада,

Миколаївська обласна

Рада

9. „Жайвір”

 

50

м. Львів

вул. Пасічна, 87

Техніко-економічний коледж

10. Санаторій-профілакторій

 

50

М. Львів

вул. Братів Тимошенко, 4

ЛКП „Львівелектротранс”

11. «Антей»

 

100

смт. Нові Санжари

Полтавської області

На самостійному балансі

12. Санаторій-профілакторій «Дружба»

 

50

Луганська область

м. Алчевськ

вул. Дунайво-

ровського, 7а

КП «Алчевськпастранс»

13. «Енергія»

 

 

50

м. Луганськ

квартал

Єременко,7

КП «Луганськелектротранс»

14. пансіонат «Маяк»

 

 

 

150

Херсонська область

с. Залізний порт Голопристанського р-ну

УТОС

 

 ПЕРЕЛІК ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРІВ,

 

які знаходяться у віданні підприємств та організацій Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

 

№№

пп

Назва дитячого оздоровчого табору

Кіль-кість

місць

Місце

знаходження

Назва підприємства, на балансі якого перебуває

1

2

3

4

5

1.

ім. О.Кошового

 

190

Донецька область

м. Новоазовськ

Обком профспілки

2.

ім. В.Терешкової

 

 

500

С. Чаплі

Дніпропетровської області

підприємство «Дніп-

роміськелектротранс»

3.

 

«Орлятко»

270

Дніпропетровська область Новомосковський район,

с. Орловщина

На балансі Жовтневого ЖЕО

М. Дніпропетровська

4.

 

 

 

«Еврика»

320

Запорізька область

с. Радіонівка

Дніпропетровське міське

управління водопровідно-

каналізаційного госп-ва

власність колективна

5.

 

 

 

«Комунарець»

320

Дніпропетровська область

Царичанський р-н

с. Могильов

Дніпропетровське обласне об’єднання водопровідно-каналізаційного

господарства

6.

 

 

«Корчагінець»

320

Дніпропетровська область

Криворізький р-н

с. Валове

підприємство «Криво-

ріжелектротранс»

 

7.

 

 

«Великий луг»

100

Дніпропетровська область

м. Нікополь

Дніпропетровський Обком Профспілки

 

8.

 

 

«Барвинок»

240

Закарпатська область

Смт. Перечин

Закарпатський обком Профспілки

9.

 

«Юний романтик»

250

м.Одеса

вул.Рівності,7

«Інфоксводоканал»

10.

 

«Зоряний"

250

м. Суми

урочище Баранівка

ДКП «Шляхрембуд»

11.

«Супутник-1»

160

М. Київ

смт.Пуща-Водиця

вул. Юнкєрова, 4

КП «Київпастранс»

12.

 

 

о/к «Джерело»

200

Київська область

смт.Буча

вул. Артема,48

КП «Київжитлоспецексплуата-ція»

13.

 

«Факел»

130

м. Харків

Померки, 27

ТВО «Харківкомунпромвод»

14.

 

 

«Ромашка»

250

Харківська область

с.Васищево

вул.Радянська,59

ПЖРЕН-2 Московського району м.Харків

15.

 

 

«Лісова поляна»

300

Харківська область

с.Високе вул.Гро-мадянська,1

ХКП «Міськелектротранс»

М. Харків

16.

 

 

 

 

 

ДОТ «Морський»

165

Запорізька обл.

Акимівський р-н

смт.Кирилівка,

Коса Пересип

Товариство з обмеженою відповідальністю ДОТ

«Морський»

частка облради - 96,4%, підприємств місцевої промисловості – всього 3,6%

17.

 

 

ДОЦ «Маяк»

250

Полтавська область

с.Головач

Полтавського р-ну

ОВП «Полтаватеплоенерго»

18.

 

ДОТ «Дружба»

110

Полтавська область

смт.Нові Санжари

ВАТ «Ремвзуття»

19.

ДОТ „Зоряний”

250

Полтавська область

с.Потоки

Полтавського р-ну

Госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство №16 м.Кременчук

20.

 

 

 

Дитячий пансіонат відпочинку «Юність»

540

Чернівецька область

смт. Берегомет

Вижницького р-ну

Чернівецький обком профспілки

 

Президія

В И Т Я Г З П О С Т А Н О В И

 

08.12.2011                                                                                                                  № П - 4

 

Про підсумки роботи профспілкових організацій

 

з оздоровлення трудящих і членів їх сімей

 

у 2012 році та завдання щодо проведення

 

цієї роботи у 2013 році

 

            Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

            4. За активну участь і значний особистий внесок в організацію оздоровлення трудящих і членів їх сімей преміювати голів, заступників голів Центрального, Кримського республіканського, обласних, Севастопольського міського комітетів Київської та Львівської обласних, Київської міської рад Профспілки при наявності коштів бюджетів відповідних профспілкових органів в межах середньомісячної заробітної плати.

 

            Питання про заохочення інших працівників комітетів (рад) Профспілки та профактивістів за значну роботу з організації оздоровлення трудящих та членів їх сімей вирішити на засіданнях президій.

 

Голова ЦК Профспілки України                                                     О.І.Романюк    

 

                                                          З оригіналом згідно:

 

Заст. голови ЦК Профспілки України                                                       О.О.Довга  

 

 

 

П р е з и д і я

 

П О С Т А Н О В А

 

 13.12.2012                                                                                                                                                                                                                         № П-8

 

Про хід виконання постанови Президії

 

ЦК Профспілки від 27.09.12 р. «Про розвиток

 

санаторію-профілакторію ім. О.П. Катеринчука»

 

           Згідно постанови Президії ЦК Профспілки «Про розвиток санаторію-профілакторію ім. О.П.Катеринчука» яка була прийнята 27 вересня ц.р. головам територіальних організацій Профспілки було доручено обговорити питання про акумулювання частини коштів на культмасову та оздоровчу роботу підприємств для спів фінансування будівництва їдальні санаторію-профілакторію ім. О.П. Катеринчука на засіданнях президій за участю профактиву та господарських керівників і перерахувати зібрані кошти на рахунок ЦК Профспілки з розрахунку 1,1 грн. за кожного члена Профспілки, який знаходиться на обліку відповідної організації.

 

            Більшість виборних органів територіальних організацій Профспілки поставилися до цього доручення відповідально та проявили наполегливість щодо виконання поставленого Президією ЦК Профспілки завдання.

 

            Станом на 12 грудня ц.р. окрім Дніпропетровського, Донецького, Запорізького обкомів Профспілки, які беруть участь у фінансуванні будівництва їдальні, як окремі засновники санаторію-профілакторію, у повному обсязі перерахували визначену суму Кримський республіканський, Рівненський, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні та Севастопольський міський комітети Профспілки.

 

           Від 40 до 70 відсотків виконали планові показники з фінансування будівництва їдальні Вінницький, Івано-Франківський, Луганський, Одеський, Полтавський, Харківський, Хмельницький обкоми та Київська міська рада Профспілки.  

 

            Волинський, Закарпатський, Кіровоградський, Львівський, Миколаївський, Сумський, Тернопільський, Херсонський обкоми перерахували на будівництво їдальні   поки що 10- 20 відсотків від суми, передбаченої завданням.

 

           Ряд обласних комітетів Профспілки висловили прохання перенести термін перерахування коштів на 1-2 місяці.

 

           За період після прийняття попередньої постанови Президії з цього питання на рахунок ЦК Профспілки від територіальних та первинних організацій надійшло в якості дольової участі будівництва їдальні 174,4 тис.грн. Перший внесок у сумі 150 тис. грн. вже перераховано виконавчій дирекції санаторію-профілакторію.

 

     Виконують свої фінансові зобов’язання і більшість інших засновників санаторію-профілакторію.

 

           З 1 листопада ц.р. на майданчику їдальні, будівництво якої через фінансові труднощі було припинено ще 1990 року, ведеться демонтаж окремих конструкцій, які визнані експертною комісією небезпечними; після чого розпочнеться зведення каркасу цього об’єкту.

 

                Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

           1. Відмітити позитивні зрушення у будівництві їдальні санаторію-профілакторію ім. О.П.Катеринчука, які відбулися останнім часом завдяки активній позиції та конкретній роботі з акумулювання коштів, проведеній більшістю голів територіальних організацій Профспілки.

 

            2. Головам територіальних організацій Профспілки, які ще не виконали у повному обсязі доведене постановою попереднього засідання Президії Профспілки завдання щодо спів фінансування будівництва їдальні санаторію-профілакторію ім. О.П. Катеринчука, вжити додаткових заходів для його виконання.

 

       3. Контроль за виконанням даної Постанови покласти на голову ЦК Профспілки.

 

    Голова ЦК Профспілки                                                        О.І.Романюк