П р е з и д і я

 П О С Т А Н О В А

13.02.2013                                                                                             № П- 9

Про підсумки роботи щодо здійснення громадського

контролю за дотриманням законодавства про працю та

захисту трудових прав членів Профспілки у 2012 році

 Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

       1. Узяти до відома Інформацію про підсумки роботи щодо здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та захист трудових прав членів Профспілки у 2012 році (додається).

         2. Рекомендувати Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським комітетам (радам) Профспілки:

         2.1. Реалізовувати разом з територіальними та місцевими органами Держпраці та Держгірпромнагляду України спільні заходи з проведення регулярних перевірок щодо стану дотримання законодавства про працю.

         2.2. Надавати допомогу первинним організаціям Профспілки в формуванні системи громадського контролю за дотриманням трудового законодавства та навчання громадських інспекторів.

         2.3. Спрямувати зусилля виборних профспілкових органів на попередження порушень і виникнення колективних трудових спорів, страйків, поглиблюючи практику соціального діалогу.

2.4. Забезпечити юридичний супровід переговорного процесу з укладення колективних договорів.

2.5. Не допускати звуження прав працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємств, скорочення виробництва, зміни форми власності.

2.6. Оперативно реагувати на кожний випадок порушення прав профспілок, упередженого ставлення державних органів влади, власників, роботодавців до профспілкового активу.

         2.7. Разом з первинними профспілковими організаціями посилити контроль за строками та повнотою виплати заробітної плати, встановленими законодавством і колективними договорами.

2.8. Надати ЦК Профспілки інформацію про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю :

- за І півріччя 2013 року - до 1 серпня 2013 року;

- за 2013 рік - до 1 лютого 2014 року.

            2.9. Довести до відома первинних профспілкових організацій, що ФПУ оголошено 2013 рік Роком боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати, запозиченої праці та інших порушень трудових та профспілкових прав. Розробити відповідні заходи та залучити до цієї роботи усі виборні органи Профспілки та профспілковий актив.

             Голова ЦК Профспілки України                                 О. І. Романюк

 ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи щодо здійснення громадського

контролю за дотриманням законодавства про працю та

захисту трудових прав членів Профспілки у 2012 році

         В умовах економічної нестабільності, реалізації адміністративних реформ, послаблення контролю з боку державних органів особливого значення набуває громадський контроль за дотриманням трудового законодавства.

         Масштабний наступ на права трудящих в Україні, в тому числі в трудових колективах, які охоплює Профспілка, вимагає від профспілкових організацій активного реагування на кожен факт порушень трудового законодавства.

У 2012 році працівниками виборних органів Профспілки та профактивом проведено 1211 перевірок дотримання законодавства про працю на 821 підприємстві.

Виявлено близько 44 тисяч фактів не дотримання вимог КЗпП внаслідок чого було порушено права більше ніж 51 тис. працівників.

           Найбільша кількість порушень зафіксована на галузевих підприємствах в АР Крим, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській та Харківській областях.

Майже 40 тис. працівників не отримали своєчасно або в повному обсязі заробітну плату, 1390 працівників було незаконно звільнено або переведено на іншу роботу, 864 працівникам відмовлено у гарантіях і компенсаціях, що передбачені колдоговорами.

Правовими інспекторами Профспілки за результатами проведених перевірок надіслано 1372 подань про усунення порушень трудового законодавства України.

Подання надсилались роботодавцям (896), органам виконавчої влади і місцевого самоврядування (341), територіальним державним інспекціям праці (41), органам прокуратури (72).

За зверненнями профспілок усунуто 3323 порушень; притягнуто до відповідальності 157 посадових осіб, в тому числі до дисциплінарної – 74 особи, адміністративної – 77 осіб, кримінальної – 5 осіб; з 1 керівником розірвано контракт на вимогу профорганізації на підставі ст.45 КЗпП України.

Фахівці виборних органів територіальних організацій Профспілки у 2012 році надали членам і організаціям Профспілки майже 20 тис. консультацій з правових питань.

Системно та високопрофесійно роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових прав членів Профспілки проводиться Кримським республіканським, Донецьким, Дніпропетровським, Запорізьким, Одеським, Полтавським, Харківським обласними комітетами, Львівською, Київською обласними та Київською міською радами Профспілки.

            Так, у Дніпропетровській області за зверненням Криворізької міської організації Профспілки було вирішено питання дотримання місцевими органами влади прав первинних профспілкових організацій щодо реєстрації їх платниками податку на додану вартість. У результаті були захищені права 43 первинних профспілкових організацій та збережено сотні тисяч гривень доходів профспілкових коштів для вирішення статутних та програмних питань Профспілки.

         За захистом інтересів трудового колективу надійшло звернення профкому КП «Трамвай» м. Дніпродзержинська з приводу недопущення передачі бази відпочинку до комунальної власності.

         Після звернення обкому Профспілки до міського голови Дніпродзержинської міської ради - база відпочинку залишилась у колективі.

У жовтні 2012 року на комунальному підприємстві «Облводоканал» Запорізької обласної ради, де працює понад 620 осіб, склалася конфліктна ситуація у зв’язку з тим, що новопризначений на посаду керівник - в.о. генерального директора створив перешкоди для законної діяльності первинної профспілкової організації підприємства, допустив порушення трудового законодавства, умов діючих угод і колективного договору підприємства.

Завдяки оперативним та активним діям обласного комітету Профспілки в.о. генерального директора підприємства звільнено. Після заміни керівника підприємства розблоковано рахунки підприємства, виплачено заборговану зарплату.

На підтримку дій профкому КП «Веселівське районне водопровідно-каналізаційне підприємство «Райводоканал» щодо відстоювання прав членів профспілки на своєчасне отримання заробітної плати обком Профспілки звернувся до обласної прокуратури, до власника, в облдержадміністрацію. Завдяки вжитим заходам заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві була погашена. Крім того, на підприємстві скасовано протизаконний наказ на введення скороченого робочого часу.  

На адресу Полтавської обласної організації Профспілки звернувся трудовий колектив підприємства «Миргородсервісшляхрембуд» з проханням надати допомогу у вирішенні питання оплати замовником за виконані у 2012 році роботи. У зв’язку з чим на підприємстві виникла значна заборгованість із виплати заробітної плати  

         Для розв’язання проблеми обласна галузева Профспілка звернулась особисто до голови Полтавської облдержадміністрації. Після цього до підприємства надійшли кошти і це дозволило виплатити працівникам заборговану заробітну плату та відвернути трудовий конфлікт.

У Кіровоградській області, у зв’язку з реорганізацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства мм. Кіровограда, Світловодська, Знам’янки, Олександрії і приєднанням їх до обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград», виникла загроза масового вивільнення 187 працівників.

Обласний комітет Профспілки разом з обласною організацією Федерацією профспілок втрутилися в цю справу і за результатами переговорів з роботодавцем 40 працівників   працевлаштовано на інших посадах, а інші залишені на посадах відповідно до ст.42 КЗпП України.

На адресу Львівської обласної ради Профспілки надходили неодноразові звернення від трудового колективу КП «Львівелектротранс» про затримку виплати заробітної плати у зв’язку з несвоєчасним надходженням субвенції з Державного бюджету на пільгове перевезення пасажирів.

Ці звернення направлялися облдержадміністрації, однак не отримавши позитивних результатів облрада Профспілки була змушена разом з профкомом підприємства організувати та провести декілька акцій протесту. До них долучались представники багатьох трудових колективів підприємств житлово-комунального господарства м. Львова. Врешті решт ці дії та залучення ЗМІ допомогли колективу отримати субвенції та погасити заборгованість із заробітної плати.

У м. Івано-Франківськ у результаті реорганізації восьми ЖЕКів виникла заборгованість із виплати заробітної плати працівникам більше ніж 1,5 млн. грн.; назрівала страйкова ситуація. Після втручання обкому та міському Профспілки відбулась зустріч голів профкомів з міським головою. За результатами зустрічі влада міста виділила кошти і це дозволило повністю погасити зарплатні борги і компенсаційні виплати.

Значну допомогу працівникам для вирішення конфліктних ситуацій надають фахівці Харківського обласного комітету Профспілки.

На КП «Лозоваводоканал» м. Лозова та ККП «Вільча» роботодавці за вказівкою голів міських рад відмовлялись застосовувати норми чинної Галузевої угоди у частині оплати праці. Після втручання обласної Профспілки та надання роз’яснень щодо неправомірності таких дій, ситуація була виправлена.

На Куп’янському підприємстві теплових мереж планувалися масові скорочення працівників. Після втручання обкому Профспілки, проведення переговорів з керівництвом підприємства та головою Куп’янської міської ради, скорочення чисельності працівників було мінізовано та проведено відповідно до діючого законодавства.

Системно та високопрофесійно правозахисна робота проводиться фахівцями обкомів Профспілки в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та інших областях.

Їх силами проводяться семінари з правової тематики з керівниками, спеціалістами підприємств та профспілковими активістами; надається методична та практична допомога в оволодінні новими законодавчими та нормативними актами в сфері соціально-трудових відносин.

         Разом з тим, не всі виборні органи Профспілки в повній мірі реалізують повноваження, надані їм ст.38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ст.247 КЗпП України щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю

         Недостатньо використовують механізми судового захисту порушених прав працівників.

В окремих територіальних організаціях Профспілки ще не налагоджена співпраця з державними органами, які здійснюють функції надзору за дотриманням законодавства про працю

Пропозиції територіальним організаціям Профспілки з удосконалення роботи з контролю за додержанням трудового законодавства та посилення боротьби з правопорушеннями викладено в проекті постанови Президії ЦК Профспілки.

                                     Відділ праці та захисту економічних прав та

                                     інтересів трудящих ЦК Профспілки України

 

П р е з и д і я

 П О С Т А Н О В А

13.02.2013р.                                     м. Київ                                           №П - 9

 Про підсумки роботи щодо здійснення

громадського контролю за станом

охорони праці у 2012 році

       Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію Головного технічного інспектора праці ЦК Профспілки про роботу технічної інспекції праці та інших представників Профспілки з питань охорони праці за 2012 рік взяти до відома (додається).

        2. Визнати, що рівень громадського контролю з боку профспілкових органів за дотриманням законодавства про охорону праці ще не відповідає вимогам часу. та не забезпечує в повній мірі належний захист потерпілих на виробництві.

         3. Рекомендувати Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським комітетам (радам) Профспілки:

         3.1. Вважати безумовне виконання постанови Президії ЦК Профспілки №П-7 від 27 вересня 2012 року «Про стан охорони праці в житлово-комунальному господарстві України» основним програмним документом галузевої Профспілки в організації громадського контролю за станом охорони праці.    

         3.2. На честь 95 річчя з дня утворення Технічної інспекції праці     профспілок, що буде відзначатися 18 травня 2013 року розробити у кожній територіальній організації Профспілки конкретні плани заходів з охорони праці та профілактики виробничого травматизму.          

         3.3. Взяти активну участь у відзначенні «Всесвітнього «Дня «Охорони праці».

         4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

Голова ЦК Профспілки України                                     О.І.Романюк

                         ІНФОРМАЦІЯ

про роботу технічної інспекції праці ЦК Профспілки та інших представників профспілкових організацій   з питань охорони праці   за 2012 рік

           В виборних органах Профспілки працюють 6 штатних технічних (головних технічних) інспекторів праці, у тому числі 1 Головний технічний інспектор праці в апараті ЦК Профспілки.                                                                                                  

           Технічні інспектори праці галузевої Профспілки ведуть роботу скоординовано із територіальними профоб’єднаннями, органами місцевого самоврядування, державними органами нагляду за охороною праці, та обласними управліннями Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання (далі ФССНВ) і своїми практичними діями захищають життя і здоров’я працівників на робочих місцях. Ними у 2012 році внесено більше 52 подань та висновків роботодавцям, органам державного управління, з яких понад 85% вирішено позитивно. Спільно з державними органами нагляду у сфері охорони праці здійснено 18 комплексних перевірок.

           Представники профспілкових організацій з питань охорони праці беруть активну участь у формуванні та укладанні колективних договорів і угод. Минулого року ними надано допомогу 220 первинним профспілковим організаціям у проведенні навчання профспілкового активу з питань охорони праці.

           Одним з основних напрямів роботи технічних інспекторів праці є розгляд особистих звернень членів Профспілки. У 2012 році ними   розглянуто більше 500 звернень з різних питань безпеки і умов праці, розслідування нещасних випадків, профзахворювань, з яких 90 % було вирішено позитивно.

         Технічні інспектори праці, а також інші представники Профспілки з питань охорони праці беруть участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Тільки за 2012 рік вони домоглися у 4 випадках зняття безпідставних звинувачень потерпілих у нещасному випадку та у 2 випадках відхилили намір не пов’язати випадок з виробництвом.

           Зокрема, за поданням головного технічного інспектора праці Київської міської організації профспілки відхилено наміри не пов'язати випадок із виробництвом, що стався 20.07.2012 з слюсарем-сантехніком КП „Куренівське” Решетарем М.Л. в підвальному приміщенні в наслідок ураження електричним струмом. Смертельний випадок було пов’язано із виробництвом.

           За участю технічного інспектора праці Донецької обласної профспілки було відхилено наміри не пов’язати нещасний випадок із працівником КП «Донецькміськводоканал».

           За вимогою технічного інспектора праці Харківської обласної організації профспілки у 2 випадках було знято безпідставне звинувачення з постраждалих у нещасному випадку.

           На виконання постанов Президії Федерації профспілок України від 06 липня 2006 року № П-5-2 «Про стан умов, безпеки праці, рівень виробничого травматизму й професійної захворюваності в країні та завдання членських організацій ФПУ щодо посилення впливу профспілок на забезпечення здорових і безпечних умов праці» та постанови Президії ФПУ № П-36-3 від 24.11.2009 «Про посилення роботи профспілок в питаннях атестації робочих місць за умовами праці» щодо проведення акції «Атестацію робочих місць - під контроль профспілок» технічні інспектори праці разом з іншими представниками з охорони праці профспілкових організацій беруть участь у проведенні нарад з охорони праці, спільних засідань колегіальних профорганів, місцевих органів виконавчої влади, робочих органів ФССНВ, виступають ініціаторами проведення атестації робочих місць на відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

         Головний технічний інспектор праці ЦК профспілки обраний заступником голови Громадської ради при Держгірпромнагляді України, очолює комісію по вирішенню спорів при Київському управлінню ФССНВ, а також входить до складу робочої групи ФПУ по розробці пропозицій до «Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки».

         Технічною інспекцією праці разом з іншими представниками Профспілки з питань охорони праці, підготовлено та проведено низку заходів спрямованих на покращення стану охорони праці та розповсюдження передового досвіду у цій сфері.

         1 лютого 2012 року на засіданні президії ЦК Профспілки схвалено та рекомендовано усім організаціям досвід Дніпропетровського обкому Профспілки щодо організації контролю за додержанням законодавства про охорону праці та забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві (постанова «№ П-5-І-5 від 01.02.2012 р.).

         У вересні-жовтні 2012 року на засіданнях президій більшості територіальних організацій Профспілки розглянуто питання про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013років.

         У зв’язку із щорічним зростанням випадків смертельного травматизму у тому числі групових, на засіданні Президії ЦК Профспілки у вересні минулого року розглянуто питання «Про стан охорони праці в житлово-комунальному господарстві України». За результатами засідання було прийнято відповідне рішення, направлено листи для реагування до Мін регіону та Держгірпромнагляду України, та запропоновано провести спільно із галузевою Профспілкою засідання колегії Держгірпромнагляду з цього питання.

         Головним технічним інспектором праці ЦК Профспілки підготовлено та запропоновано включити розділ «Охорона праці» до Галузевої угоди». Але під час ведення переговорів Мінрегіон відмовився включити окремі зобов’язання з питань охорони праці. Вважаючи, що це є прямим порушенням діючого законодавства з охорони праці, зокрема ст.33 Закону України «Про охорону праці», керівництво ЦК Профспілки направило листа до ФПУ для надання роз’яснення з цього приводу.

          Розроблено, та направлено для використання в практичній роботі до обласних організацій методичний посібник «Пам’ятка профспілковому активу з питань охорони праці».

           Головний технічний інспектор праці ЦК Профспілки приймав участь у V міжнародній науково-технічній конференції «Промислова безпека та охорона праці-2012 .Проблеми. Перспективи». До резолюції конференції включено пропозицію ЦК Профспілки щодо покращення фінансування охорони праці на стадії будівництва, а саме, «Про внесення змін до державних норм відносно обов’язкового включення замовником будівельного комплексу до договору-підряду розділу про виділення коштів на заходи з охорони праці, які повинні визначатися окремим рядком у кошторисі вартості будівельних робіт».

         Розглянуто та погоджено проекти нормативно-правових актів з охорони праці розроблені державними органами влади щодо «Безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства», та інші нормативні акти з охорони праці, що діють в системі житлово-комунального господарства.

         Силами представників профспілкових організацій з питань охорони праці перед початком та в ході оздоровчого сезону на місцях здійснювався контроль за ходом організації безпечного оздоровлення дітей.

         З метою посилення захисту життя і здоров’я працюючих на виробництв минулого року від ЦК Профспілки направлено до Федерації професійних спілок України, Держгірпромнагляду України наступні пропозицій:

         1. Звернутися до Президента України з пропозицією щодо введення прямого підпорядкування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, безпосередньо Кабінету міністрів України;

         2. Ініціювати перед Верховною Радою України:

         - внесення змін до ст.19 Закону України «Про охорону праці» стосовно встановлення норми витрат на охорону праці, для підприємств, незалежно від форми власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю не менше 3% від фонду оплати праці за минулий рік, у зв’язку з тим, що після зміни порядку встановлення такої норми у 2011 році, 0,5% становлять значно нижчий показник, що був до введення змін;    

         - затвердження на протязі 2013 року «Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища»;

         - розроблення Законопроекту про поновлення інституту технічних інспекторів праці профспілок, надання їм права у здійсненні нагляду за охороною праці на рівні з державними органами нагляду, та забезпечення часткового фінансування технічних інспекторів праці профспілок за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ФССНВ.      

         3. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України:

         - проведення спеціального засідання Кабінету Міністрів України з порядком денним про виконання міністерствами та іншими центральними органами влади обов’язків та повноважень в галузі охорони праці, передбачених ст..33 Закону України «Про охорону праці»;

        - створення робочої групи по напрацюванню пропозицій щодо внесення змін у діючий нині «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

       - створення територіальних та загальнодержавного електронного реєстру звернень громадян за наданням медичної допомоги за травмами, та порядку доступу відповідних наглядових та контролюючих органів до цього реєстру для посилення боротьби із приховуванням від розслідування та обліку виробничого травматизму;

       - завершення перегляду Типового положення про оцінку умов праці.

         4. Держгірпромнагляду України запропоновано:

         - внести зміни до «Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства», щодо обов`язковості такої комісії на підприємствах із чисельністю працюючих більше 50 чоловік;

         - розробити «Положення про спеціальний формений одяг для галузей що зайняті обслуговуванням населення» за умови одночасного виконання   функцій захисту від шкідливих виробничих факторів, та включити витрати на його придбання до валових витрат.

                  Відношення до питання охорони праці, це питання відношення до життя та здоров’я людини. Але внаслідок відсутності в багатьох територіальних організаціях Профспілки кваліфікованих спеціалістів з охороні праці, які могли б захистити права працюючих членів Профспілки на здорову та безпечну працю, не здійснюється в повній мірі громадський контроль за станом охорони праці, як цього вимагає ст.41 Закону України «Про охорону праці», а також Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в цілому.

         Не дивлячись на значний обсяг роботи з охорони праці, який здійснюється силами виборних органів Профспілки її рівень не відповідає вимогам часу.

         У 2012 році практично не проводилась робота з виявлення прихованого травматизму, що є одним із основних профілактичних заходів.

         Окремі територіальні, та первинні організації Профспілки ще не перебудували належним чином роботу щодо здійснення ефективного громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, і не в повній мірі використовують надані їм повноваження та права у цій сфері.

         В апаратах багатьох обкомів Профспілки організацій немає технічних інспекторів праці, а представник Профспілки з питань охорони праці, або не затверджений в установленому порядку на засіданні Президії відповідної територіальної організації Профспілки, або не пройшов навчання з питань охорони праці, згідно нормативно-правових документів, що діють у ФПУ.

         Прошу розглянути надану Інформацію на засіданні Президії ЦК Профспілки та прийняти відповідне рішення.

 Головний технічний інспектор праці ЦК Профспілки                  М.О.Пузирін