Інформація

про практику роботи Одеського обкому  Профспілки

щодо захисту соціально - економічних прав спілчан

 

 На теперішній час Одеський обком Профспілки об'єднує 90 членських профспілкових організацій із загальною чисельністю працюючих 14,8 тисяч осіб, з яких 13,3 тис. осіб є членами Профспілки. З урахування непрацюючих пенсіонерів кількість членів Профспілки дорівнює 13502 особи.

Відсоток охоплення профспілковим членством серед працюючих зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,4% і складає 90%.

До складу обкому Профспілки входять 3 організації, які налічують найбільшу чисельність працівників та членів Профспілки, зокрема: приватне акціонерне товариство філія «Інфоксводоканал» з чисельністю працюючих   майже 3,0 тис. осіб,  КП «Теплопостачання м. Одеса» майже 2,5 тис. осіб,  КП «Одесміськелектротранс» - 2,1 тис. осіб.

Найбільш дієвим інструментом посилення соціально-економічного захисту прав членів Профспілки залишається соціальний діалог, правові результати якого документально зафіксовані в діючих Регіональній та міській угодах і колективних договорах.

На основі тарифних угод і колективних договорів, з метою виконання прийнятих зобов'язань здійснюється взаємодія з органами виконавчої влади міста та області, участь в роботі міської та обласної Тристоронньої соціально-економічної ради з регулювання соціальних трудових відносин, вживаються заходи щодо забезпечення зростання заробітної плати та своєчасної її виплати.

Проблемні питання членських організацій обкому Профспілки вирішуються також шляхом проведення діалогу між сторонами соціального партнерства на засіданнях Тристоронньої соціально-економічної ради області і міста, на щотижневих оперативних засіданнях керівників структурних підрозділів Департаменту міського господарства Одеського міськвиконкому.

Виконання заходів щодо реалізації положень Галузевої угоди, колдоговорів стало невід'ємною частиною роботи, що проводиться обкомом Профспілки та профспілковими комітетами на місцях.

На виробничому рівні напрацьовано позитивний досвід укладення колективних договорів.

 Станом на 1 січня 2021 року колективні договори укладено на 82 суб'єктах господарювання із 90, що входять до складу обкому Профспілки. Всі вони пройшли повідомну реєстрацію в органах місцевого самоврядування.

 У 8 первинних профорганізаціях колдоговір не укладено в зв'язку з малою чисельністю працюючих.

 У колективних договорах були закріплені вимоги норм Галузевої угоди по оплаті праці, включалися заходи по збереженню існуючих робочих місць, забезпеченню зайнятості працівників, виділенню коштів на перепідготовку кадрів, наданню працівникам і членам їх сімей додаткових, порівняно з законодавством, трудових і соціально-побутових пільг і гарантій, а також вносились доповнення в розділ колдоговору «Охорона праці», які передбачали забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та  дезінфікуючими засобами та виділенням додаткових коштів на зазначені цілі.

Для того, щоб зміст колдоговору відповідав вимогам нормам чинного законодавства України, фахівцями обкому Профспілки проводиться їх попередня експертиза.

На допомогу профспілковому активу обкомом Профспілки розроблений макет колективного договору, Правила внутрішнього трудового розпорядку, а також пам'ятка - покрокова інструкція дій профкому з організації ведення колективних переговорів, укладення та реєстрації колдоговору.

У 2020 році підприємствами на надання працівникам і членам їх сімей додаткових, порівняно з чинним законодавством, соціально-побутових пільг і гарантій було витрачено понад 60 млн. грн., що склало більш як 4000 грн. на одного працівника.

          Профспілковими комітетами постійно проводиться робота із здійснення громадського контролю за дотриманням норм чинного законодавства України про працю та оплату праці на підприємствах галузі.

Фахівці обкому Профспілки проводять моніторинг з зазначених вище питань та аналізують практичну роботу профкомів цих підприємств по захисту соціально-економічних інтересів членів профспілкових організацій, повноти виконання ними положень колдоговору.

За результатами моніторингу роботодавцям надаються відповідні консультації з усунення виявлених порушень та встановлюється місячний термін на виправлення недоліків. А досвід роботи профкомів  по захисту соціально-економічних інтересів членів профспілкових організацій заслуховується на засіданнях президії обкому Профспілки та семінарах за участю профспілкового активу галузевих підприємств.

Протягом 2020 року на 25 підприємствах області проведено моніторинг дотримання роботодавцями норм чинного законодавства України про працю і оплату праці та проаналізовано роботу профкомів цих підприємств щодо захисту соціально-економічних інтересів членів профспілкових організацій, повноти виконання ними положень колдоговору.

За результатами моніторингу було виявлено 75 порушень, що на  21% менше, ніж у попередньому році.

Найбільша кількість порушень - 33 або 44% пов'язано з порушеннями в оплаті праці, а саме: недотримання в повному обсязі норм галузевої угоди, термінів виплати заробітної плати, оплати щорічних відпусток і заробітної плати при звільненні; 15 порушень або 20% пов'язано з оплатою часу відпочинку; 12 порушень або 16% пов'язано з оплатою гарантійних і компенсаційних виплат, зокрема: компенсації при несвоєчасній виплаті заробітної плати та заробітної плати при звільненні.

За результатами перевірок на адресу роботодавців були направлені листи з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

Майже 80% порушень було усунуто роботодавцями протягом року самостійно.

 Правова допомога у вигляді консультацій і роз'яснень була надана більш ніж в 2,0 тис. випадків.

З метою уникнення випадків закріплення в колдоговорах положень, які не відповідають вимогам чинного законодавства, протягом року проводилась експертиза колективних договорів і додатків до них. У 2020 році експертну оцінку надано 75 проектам колдоговорів та змінам і доповнень до них.

Протягом 2020 року з профспілковим активом підприємств проведено 10 семінарів - навчань, в т.ч. з питань проведення колдоговірної кампанії, контролю виконання сторонами положень колективного договору, роз'яснення норм чинного законодавства України щодо проведення профкомами практичної роботи по захисту прав та інтересів членів Профспілки, здійснення контролю організації праці і його оплати.

Для підвищення організаційно-статутної та правової компетенції голів і скарбників профкомів підготовлено випуск 8 методичних матеріалів, зокрема: по застосуванню норм Галузевої угоди, рекомендацій  з організації роботи новообраному голові профкому, ревізійної комісії, порядку введення відстрочки окремих положень колдоговору, проекту положення про встановлення доплати за стаж роботи та інше.

Головним джерелом грошових доходів працівників є заробітна плата.         

Незважаючи на соціально-економічну кризу останніх років, на підприємствах галузі в цілому спостерігається, хоча і незначне, але підвищення рівня заробітної плати.

Повною мірою вдалося реалізувати закріплені в колективних договорах розміри мінімальних тарифних ставок і посадових окладів на рівні, встановленому галузевою угодою, а також застосувати при цьому встановлений держбюджетом на відповідний період року розмір прожиткового мінімуму для працездатного населення в усіх житлово-комунальних сервісах і більшості комунальних підприємств м.Одеси, комунальних підприємств міст Чорноморська, Южного, Ізмаїла, Білгород-Дністровська, Біляївки.

За рівнем заробітної плати за 2020 рік Одеська область зайняла 3-е місце в цілому по підприємствам галузі з зарплатою в 10803 грн., 2-е місце з теплопостачання - 13080 грн., 2-е місце з водопостачання та водовідведення -

11846 грн., 2-е місце по ЖКС  - 10208 грн., та 19-е в ВУВКГ з зарплатою в 8067 грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства України обком Профспілки, первинні профспілкові організації здійснюють громадський контроль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та забезпеченням працюючих необхідними засобами індивідуального і колективного захисту.

    Систематично проводиться навчання профактиву щодо поліпшення ситуації на галузевих підприємствах за додержанням трудової дисципліни під час виконання посадових обов’язків та виробничої дисципліни.

  Протягом 2020 року на галузевих підприємствах області, де діють первинні профспілкові організації, сталося 5 випадків смертей, не пов’язаних з виробництвом.  

 

 Нещасні випадки з працівниками сталися на підприємствах: філія «Інфокс водоканал» - 2 випадки, працівники 69 та 27 років, раптова смерть; КП «Ізмаїльське ВУВКГ» та КП «ЖКС Хмельницький» - смерть до початку роботи; КП «Чорноморськтеплоенерго» - смерть при поверненні з об’єкту.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року загальна кількість нещасних випадків зменшилось на 4.

 Відповідно до Порядку № 1232,  затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011р., і Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019р. № 337, представник Одеського обкому Профспілки з питань охорони праці прийняв участь у роботі 5 комісій з спеціального розслідування нещасних випадків.

 За результатами роботи комісій з спеціального розслідування нещасних випадків всі смерті працівників було визнано такими, що не пов’язані з виробництвом. Всі потерпілі - чоловіки.

 Під час розслідуваній було виявлено, що основними причинами настання нещасних випадків, не пов’язаних з виробництвом - природня смерть та серцево-судинні захворювання.

Представниками профспілок з питань охорони праці здійснювався контроль за питанням включення до колективних договорів положень, спрямованих на виявлення та максимальне усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях, виробничого травматизму і професійних захворювань. Зокрема, на 21 підприємстві області формування колективних договорів щодо зобов’язань з питань охорони праці здійснювалося за їх участю.

Постійно проводиться консультаційна робота, роз’яснюються положення законодавства України з питань охорони праці, профілактики професійних захворювань на виробництві.

Проведено 4 семінари-навчання з питань участі представників профспілок у складі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, кола повноважень представника профспілок у складі комісії з питань охорони праці, методам здійснення контролю за станом  забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом та спецхарчуванням, попередження виробничого травматизму тощо.

На щоквартальних засіданнях президії обкому Профспілки розглядаються питання громадського контролю за станом виконання умов колдоговору, зокрема розділу «Охорона праці» та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, профзахворювань і аварій.

Не зважаючи на труднощі, зв’язаних з пандемією, за сприяння  керівників та профспілкових комітетів галузевих підприємств обком Профспілки системно та цілеспрямовано займається організацією оздоровлення та відпочинку спілчан і членів їх сімей.

 

Для оздоровлення  працівників галузевих підприємств  та членів їх сімей підготовлені також відомчі бази відпочинку «Дружба» (КП «МУЖКГ»             м. Чорноморськ) та  «Луч» с. Грибівка.

  Влітку оздоровлення дітей галузевих підприємств проводиться в ДОЛ «Юний Романтик» (філія «Інфоксводоканал») та ДОБВ «Мрія» (КП «Одесміськелектротранс»), які розташовані в рекреаційній зоні міста Одеса.         

  Для їх успішної роботи  під час  літнього сезону попередньо  проведена широкомасштабна робота з очищення та благоустрою території. Бази завчасно і повністю  укомплектовані також  постільною білизною, посудом, меблями, антисептиками та дезінфікуючими засобами. Силами профспілкових активістів під час суботників -  приведені в порядок кімнати для дітей, прибрані альтанки відпочинку, басейн, розмічені і підготовлені для гри  футбольні та волейбольні поля. Членам Профспілки путівки для відпочинку надаються за  пільговою  ціною.

  Обком Профспілки стимулює проведення оздоровлення нагородженням грамотами керівників підприємств та голів профкомів за кращу організацію оздоровлення та  грошовою виплатою.

    Постанова  Президії ЦК Профспілки додається.

    Просимо розглянути.

                                                      

 

                                               Одеський обласний комітет Профспілки

                                              Загальний відділ ЦК Профспілки