Федерація профспілок України, як найчисельніша громадська організація, що представляє та захищає соціально-трудові інтереси найманих працівників, звернулась листом до Президента України Володимира Зеленського як Глави держави та гаранта додержання Конституції України, прав і свобод громадянин з приводу забезпечення конституційного права працівників на своєчасне отримання зарплати.

 У листі наголошується, що у порушення гарантій і норм Конституції України, міжнародного й національного законодавства протягом усіх років незалежності в Україні не вирішується питання забезпечення своєчасного отримання працівниками заробітної плати та ліквідації заборгованості з її виплати, обсяг якої продовжує невпинно зростати.

На виконання постанови Президії ФПУ від 04.11.2020 № П-27-9 «Про дії ФПУ, її членських організацій щодо вирішення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати» ФПУ звертається до Глави держави з проханням сприяти вирішенню проблеми заборгованості з виплати заробітної плати та прийняти рішення, зокрема, щодо:

- внесення до Верховної Ради України та визначення як невідкладної законодавчої ініціативи стосовно ратифікації частини ІІІ Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця;

- надання доручення Раді національної безпеки і оборони України розглянути на своєму засіданні проблему заборгованості з виплати заробітної плати з метою упередження виникнення кризової ситуації, що загрожуватиме національній безпеці України;

- надання доручення Кабінету Міністрів України стосовно розробки законодавчих пропозицій щодо посилення економічного захисту працівника, утворення гарантійної установи для захисту грошових вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та визнання заробітної плати позачерговим пріоритетним платежем порівняно з іншими зобов’язаннями роботодавця, зокрема за кредитами, перед Пенсійним фондом та фондами соціального страхування.

Джерело.

З листом ви маєте змогу ознайомитись нижче.

 

 

 

 

 

Про забезпечення конституційного права працівників на своєчасне отримання зарплати

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

 

ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.

 

Шановний Володимире Олександровичу!

 

Федерація профспілок України, як найчисельніша громадська організація, що представляє та захищає соціально-трудові інтереси найманих працівників, зайнятих у всіх сферах економіки, на виконання постанови Президії ФПУ від 04.11.2020 № П-27-9 «Про дії ФПУ, її членських організацій щодо вирішення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати» звертається до Вас, як Глави держави та гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

У порушення гарантій і норм Конституції України, міжнародного й національного законодавства протягом усіх років незалежності в Україні не вирішується питання забезпечення своєчасного отримання працівниками заробітної плати та ліквідації заборгованості з її виплати, обсяг якої продовжує невпинно зростати.

В умовах запровадження обмежуючих карантинних заходів, пов’язаних із  пандемією COVID-19, заборгованість з виплати заробітної плати, починаючи з квітня п.р., зросла на 20,1% та станом на 01.10.2020 сягнула 3560,9 млн грн.

130,3 тисячам працівників економічно активних підприємств заборговано 2318,7 млн грн, у тому числі 788,3 млн грн – борги державних підприємств. Працівникам промисловості не виплачено 2666,8 млн грн.

Зростання заборгованості із заробітної плати відбувається на фоні знецінення трудових доходів та заощаджень, зокрема внаслідок девальвації гривні, підвищення цін та житлово-комунальних тарифів, запровадження обмежуючих карантинних заходів, що спричиняє зниження рівня життя працюючих та їхніх сімей, призводить до загострення соціальної напруги у трудових колективах і регіонах.

Зважаючи на хронічне зростання заборгованості із заробітної плати, Федерація профспілок України, її членські організації багаторазово привертали увагу соціальних партнерів до необхідності вжиття ефективних заходів для забезпечення своєчасної оплати праці. Зокрема, зазначена проблема розглядалася 17 червня ц.р. під час зустрічі профспілок та роботодавців з Прем’єр-міністром України Шмигалем Д.А., на засіданнях круглого столу та нарадах у Комітеті ВРУ з питань соціальної політики, за результатами яких було надано низку доручень та рекомендацій.

Чинна та попередні Генеральні угоди містять положення щодо вжиття заходів, спрямованих на погашення існуючої заборгованості з виплати зарплати та забезпечення її своєчасної виплати. Невиконання зазначених домовленостей ще у квітні 2015 року стало однією з причин вступу СПО об’єднань профспілок у національні колективні трудові спори з Кабінетом Міністрів України та СПО роботодавців.

Вимушені констатувати, що прийняті в рамках КТС 2015 року рішення, надані урядові доручення та розпорядження КМУ, рекомендації профільного комітету ВРУ щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати залишаються невиконаними в повному обсязі, що створює умови для зростання боргів із зарплати.

Ігноруючи вимоги законодавства, протягом 2018-2020 років Урядом не проведено жодного засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Разом з тим, за наполяганням профспілок Кабінет Міністрів України 28.10.2020 прийняв постанову № 1007 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення)».

Через недостатнє державне фінансування періодично виникає заборгованість з виплати заробітної плати в бюджетних галузях, зокрема в освіті, охорони здоров’я, соціальній сфері. Разом з тим, накопичується заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства, державних підприємств, зокрема вугільної галузі, ДК «Укроборонпром» та Державного агентства автомобільних доріг України.

Задля забезпечення достатнього бюджетного фінансування бюджетних галузей та підприємств і установ, що фінансуються з бюджету, профспілки здійснювали системні заходи на національному рівні для донесення аргументованої позиції до влади з метою врахування її у державних бюджетах. Крім того, вимоги профспілок щодо забезпечення в держбюджеті необхідних видатків на освіту, охорону здоров’я, розвиток галузей економіки, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати було висунуто до Верховної Ради України та Уряду під час профспілкових акцій у 2017–2020 роках.

Водночас, викликає занепокоєння заборгованість із заробітної плати на підприємствах-банкрутах, яка сьогодні складає третину зарплатних боргів (1117,2 млн грн), оскільки їх працівники залишаються найбільш незахищеними через такі невиплати, а питання створення гарантійної установи відповідно до норм Конвенції МОП № 173, не зважаючи на вимоги профспілок, тривалий час не вирішується на законодавчому рівні.

Слід зазначити, що за період існування такого негативного явища, як заборгованість із заробітної плати, профспілками напрацьовано низку законодавчих пропозицій, які б дозволили посилити можливості для захисту права працівників на своєчасну виплату зарплат, зокрема щодо забезпечення першочерговості виплати заробітної плати, посилення економічного захисту працівника у разі порушення строків виплати зарплати, створення гарантійної установи з метою захисту грошових вимог працівника у випадку неплатоспроможності роботодавця. Узагальнені пропозиції профспілок було відображено в проєкті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» № 3264 від 25.03.2020 та альтернативному до нього проєкті №3264-1 від 14.04.2020, які, на жаль, не були підтримані Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

З метою поновлення конституційного права працівників на своєчасне отримання заробітної плати, Федерація профспілок України, всеукраїнські профспілки, профспілкові об’єднання та організації всіх рівнів використовують всі можливі та незаборонені законодавством механізми й інструменти.

Зокрема, за 2016 – 9 місяців 2020 року зареєстровано 1428 колективних трудових спорів (конфліктів), вирішено за участю профспілок 697 колективних трудових спорів (конфліктів) та проведено 84 страйки, в результаті чого виплачено працівникам майже 3,1 млрд грн заборгованої заробітної плати.

Водночас, правовими інспекторами праці ФПУ та її членських організацій під час здійснення громадського контролю протягом 2016–2020 років виявлено 125564 порушення роботодавцями трудових прав членів профспілок, з яких 57536 – з питань оплати праці; інтереси понад 15 тис. працівників  представляли в судах профспілкові юристи; понад 499 млн грн присуджено на їх користь  у судах у справах, представництво в яких здійснювалося профспілковими правозахисниками.

На жаль, непоодинокими є факти затягування з боку виконавчих органів виплати працівникам заробітної плати за виконавчими провадженнями, а також неотримання працівниками заробленого через відсутність ліквідного майна, й не лише на підприємствах-банкрутах.

Враховуючи зростання заборгованості з виплати заробітної плати і важливість безумовної реалізації конституційного права працюючої людини на своєчасне одержання винагороди за працю, від імені Президії ФПУ звертаємося до Вас, шановний Володимире Олександровичу, з проханням сприяти вирішенню проблеми заборгованості з виплати заробітної плати та прийняти рішення, зокрема, щодо:

- внесення до Верховної Ради України та визначення як невідкладної законодавчої ініціативи стосовно ратифікації частини ІІІ Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця;

- надання доручення Раді національної безпеки і оборони України розглянути на своєму засіданні проблему заборгованості з виплати заробітної плати з метою упередження виникнення кризової ситуації, що загрожуватиме національній безпеці України;

- надання доручення Кабінету Міністрів України стосовно розробки законодавчих пропозицій щодо посилення економічного захисту працівника, утворення гарантійної установи для захисту грошових вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та визнання заробітної плати позачерговим пріоритетним платежем порівняно з іншими зобов’язаннями роботодавця, зокрема за кредитами, перед Пенсійним фондом та фондами соціального страхування.

Просимо підтримати пропозиції Федерації профспілок України.

 

З повагою

 

Голова Федерації профспілок України                                             Г. В. Осовий

 

 

Живолуп І.В., т. 205-76-27