Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури

 

ДЖЕРЕЛО САЙТ Верховної Ради України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2020 р. № 1109
Київ

Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1414 від 29.12.2021}

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури;

перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави;

Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 1109

ПОРЯДОК
віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури

1. Цей Порядок визначає механізм віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури та їх категоризації.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

безпека об’єкта критичної інфраструктури - стан захищеності об’єкта критичної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність і безперервність його роботи та/або можливість надання ним основних послуг;

власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі - оператор основних послуг) - державний орган, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності, юридична та/або фізична особа, якому/якій на правах власності, оренди або на інших законних підставах належить об’єкт критичної інфраструктури або який/яка відповідає за його поточне функціонування;

життєво важливі послуги та функції (далі - основні послуги) - послуги, які надаються, та функції, що виконуються, операторами основних послуг, збої та переривання у наданні (виконанні) яких призводять до негативних наслідків для населення, суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки і оборони України;

захист об’єктів критичної інфраструктури - організаційні, нормативно-правові, інженерно-технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури;

ідентифікація об’єкта критичної інфраструктури - процедура віднесення об’єкта інфраструктури до об’єктів критичної інфраструктури;

категоризація об’єктів критичної інфраструктури - процедура віднесення об’єктів критичної інфраструктури до певної категорії критичності;

категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури - ступінь важливості об’єкта критичної інфраструктури, класифікована залежно від його впливу на надання основних послуг;

кризова ситуація - порушення або загроза порушення штатного режиму функціонування критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, реагування на яке потребує залучення додаткових сил і ресурсів;

критична інфраструктура - сукупність об’єктів критичної інфраструктури;

сектор (підсектор) критичної інфраструктури - сукупність об’єктів критичної інфраструктури, які належать до одного сектору (підсектору) економіки та/або мають спільну функціональну спрямованість;

уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури (далі - уповноважений орган), - центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує формування та/або реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах;

час відновлення - час, необхідний для відновлення функціонування об’єкта критичної інфраструктури, в частині надання основних послуг, у штатному режимі після виникнення кризової ситуації, пошкодження або знищення об’єкта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”“Про телебачення і радіомовлення”“Про телекомунікації”.

3. Встановлюються такі категорії критичності об’єктів критичної інфраструктури:

I категорія критичності - особливо важливі об’єкти, які мають загальнодержавне значення, значний вплив на інші об’єкти критичної інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації національного значення;

II категорія критичності - життєво важливі об’єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення;

III категорія критичності - важливі об’єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації місцевого значення;

IV категорія критичності - необхідні об’єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації локального значення.

4. Уповноважені органи, використовуючи перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури, ідентифікують об’єкти критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури.

5. Уповноважені органи разом з операторами основних послуг здійснюють категоризацію об’єктів критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури відповідно до Методики категоризації об’єктів критичної інфраструктури.

6. Відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до I, II III та IV категорій критичності, вносяться уповноваженими органами до секторальних переліків об’єктів критичної інфраструктури, які ними формуються та ведуться.

7. Уповноважені органи складають зведені переліки всіх об’єктів критичної інфраструктури своїх секторів (підсекторів) критичної інфраструктури, що віднесені до I та II категорії критичності, та надають їх уповноваженому органу з питань захисту критичної інфраструктури для формування національного переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Уповноважені органи подають оновлені відомості про об’єкти критичної інфраструктури свого сектору (підсектору) критичної інфраструктури до національного переліку об’єктів критичної інфраструктури кожні два роки та протягом одного місяця у разі:

зміни власника або назви об’єкта критичної інфраструктури;

зміни категорії об’єкта критичної інфраструктури;

ліквідації об’єкта критичної інфраструктури.

8. Відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що містяться у національному переліку об’єктів критичної інфраструктури та секторальних переліках об’єктів критичної інфраструктури, є інформацією з обмеженим доступом, захист якої забезпечується відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 1109

ПЕРЕЛІК
секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави

Уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури

Сектор

Підсектор

Тип основної послуги

Міненерго

паливно-енергетичний сектор

електроенергетика

виробництво електричної енергії

забезпечення функціонування ринку електричної енергії, організація купівлі-продажу електричної енергії на ринку

управління системами передачі та енергопостачання

розподіл електричної енергії

нафтова промисловість

видобуток нафти

передача (транзит) нафти та нафтопродуктів

очищення, переробка та обробка нафти

експлуатація нафтопроводів

зберігання та постачання нафти та нафтопродуктів

газова промисловість

видобуток газу

переробка та очищення газу

передача (транзит) газу

розподіл газу

експлуатація газотранспортної системи

зберігання природного газу

забезпечення роботи систем зрідження природного газу

ядерна енергетика

виробництво електричної енергії на атомних станціях

експлуатація атомних станцій

виробництво, переробка та зберігання ядерного палива

поводження з радіоактивними відходами та захоронення радіоактивних відходів

Мінцифри

інформаційний сектор

інформаційні технології

надання хмарних послуг, у тому числі зберігання та обробки даних у центрах обробки даних та/або хмарних сховищах, здійснення хмарних обчислень

забезпечення функціонування систем електронного урядування

надання електронних довірчих послуг

забезпечення функціонування систем електронної ідентифікації

надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі без права надання програмної (інформаційної) послуги в трьох та більше областях країни

розповсюдження ефірного цифрового наземного мовлення з використанням радіочастотного ресурсу в трьох та більше областях країни

телекомунікації

забезпечення функціонування точок обміну Інтернет-трафіком (IXP)

адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету, у тому числі надання послуг з підтримки та адміністрування систем доменних імен (DNS) в Інтернеті

адміністрування та ведення реєстрів доменних імен верхнього рівня в Інтернеті, у тому числі домену.UA

Мінрегіон

системи життєзабезпечення

комунальні послуги

постачання теплової енергії

постачання гарячої води

централізоване водопостачання

централізоване водовідведення

поводження з побутовими відходами

Мінекономіки

харчова промисловість та агропромисловий комплекс

 

виробництво та переробка сільськогосподарської та/або харчової продукції

експлуатація великих зрошувальних систем, каналів

забезпечення зберігання запасів державного матеріального резерву

МОЗ

охорона здоров’я

 

надання екстреної медичної допомоги

надання послуг стаціонарного та амбулаторного лікування та інших медичних послуг

виробництво, закупівля та постачання фармацевтичних препаратів, ліків, вакцин, крові та інших медикаментів і медичного обладнання

контроль за інфекційними захворюваннями та/або епідеміями

НСЗУ

охорона здоров’я

 

функціонування електронної системи охорони здоров’я

НКЦПФР

ринки капіталу та організовані товарні ринки

 

забезпечення функціонування фондового ринку

Мінінфраструктури

транспорт і пошта

авіаційний транспорт

управління повітряним рухом

авіаперевезення (робота авіаційного транспорту)

забезпечення роботи аеропортів та допоміжного обладнання, що розташоване в аеропортах

автомобільний та міський транспорт

автобусні перевезення (міжміські, міжнародні)

міські перевезення (автобуси, трамваї, тролейбуси, метро)

технічне обслуговування транспортної інфраструктури (доріг, мостів, тунелів, шляхопроводів)

служби контролю трафіку

функціонування інтелектуальних транспортних систем (управління рухом, мобільністю, взаємодія з іншими видами транспорту)

залізничний транспорт

пасажирські залізничні перевезення

вантажні залізничні перевезення

експлуатація та технічне обслуговування залізниці

забезпечення роботи вокзалів та вузлових станцій

морський та річковий транспорт

контроль і управління судноплавством

операції на внутрішньому, морському або прибережному пасажирському та вантажному транспорті

функціонування керуючих органів портів або суб’єктів експлуатації портового обладнання

експлуатація та обслуговування інфраструктури (каналів, дамб, фарватерів тощо)

поштовий зв’язок

надання послуг поштового зв’язку

Мінстратегпром

промисловість

хімічна промисловість

виробництво промислового газу

виробництво добрив або азотистих сполук

виробництво пестицидів або інших агрохімічних продуктів

виробництво вибухових речовин

виробництво основних органічних хімічних речовин

виробництво основних неорганічних речовин

металургійна промисловість

гірничо-металургійний комплекс (металургійне виробництво та добування залізних руд)

виробництво коксу та коксопродуктів

оборонна промисловість

розробка, виробництво, модернізація і утилізація продукції військового призначення (оборонно-промисловий комплекс)

космічна промисловість

виробництво та постачання космічної техніки

авіаційна промисловість

виробництво та постачання продукції авіаційної промисловості

суднобудівна промисловість

суднобудування та постачання продукції суднобудування

МВС

цивільний захист населення та територій

 

система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

аварійне і екстрене оповіщення населення, ліквідація і аварійне відновлення, організація і координація порятунку жителів і майна

Мінфін

фінансовий сектор

 

планування, виконання та моніторинг виконання бюджетів

розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1414 від 29.12.2021}


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 1109

МЕТОДИКА
категоризації об’єктів критичної інфраструктури

1. Ця Методика визначає механізм та критерії віднесення об’єкта критичної інфраструктури до однієї з категорій критичності.

2. Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:

безпека об’єкта критичної інфраструктури - стан захищеності об’єкта критичної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність і безперервність його роботи та/або можливість надання ним основних послуг;

власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі - оператор основних послуг) - державний орган, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності, юридична та/або фізична особа, якому/якій на правах власності, оренди або на інших законних підставах належить об’єкт критичної інфраструктури або який/яка відповідає за його поточне функціонування;

життєво важливі послуги та функції (далі - основні послуги) - послуги, які надаються, та функції, що виконуються, операторами основних послуг, збої та переривання у наданні (виконанні) яких призводять до негативних наслідків для населення, суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки і оборони України;

захист об’єктів критичної інфраструктури - організаційні, нормативно-правові, інженерно-технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури;

ідентифікація об’єкта критичної інфраструктури - процедура віднесення об’єкта інфраструктури до об’єктів критичної інфраструктури;

категоризація об’єктів критичної інфраструктури - процедура віднесення об’єктів критичної інфраструктури до певної категорії критичності;

категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури - ступінь важливості об’єкта критичної інфраструктури, класифікована залежно від його впливу на надання основних послуг;

кризова ситуація - порушення або загроза порушення штатного режиму функціонування критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, реагування на яке потребує залучення додаткових сил і ресурсів;

критична інфраструктура - сукупність об’єктів критичної інфраструктури;

сектор (підсектор) критичної інфраструктури - сукупність об’єктів критичної інфраструктури, які належать до одного сектору (підсектору) економіки та/або мають спільну функціональну спрямованість;

уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури (далі - уповноважений орган), - центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує формування та/або реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах;

час відновлення - час, необхідний для відновлення функціонування об’єкта критичної інфраструктури, в частині надання основних послуг, у штатному режимі після виникнення кризової ситуації, пошкодження або знищення об’єкта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”“Про телебачення і радіомовлення”“Про телекомунікації”.

3. Категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури визначається на основі аналізу рівня негативного впливу, якого особа, суспільство, навколишнє природне середовище, економіка, національна безпека та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок порушення або припинення функціонування об’єкта інфраструктури відповідно до критеріїв, зазначених у додатках 1 і 2.

4. Категорія об’єкта критичної інфраструктури визначається за такою процедурою:

1) уповноважений орган ідентифікує всі об’єкти критичної інфраструктури свого сектору (підсектору) критичної інфраструктури згідно з Порядком віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109;

2) уповноважений орган відповідно до Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури для кожного об’єкта свого сектору (підсектору) критичної інфраструктури визначає, які основні послуги надає цей об’єкт;

3) уповноважений орган разом з оператором основних послуг проводить оцінку критичності об’єкта критичної інфраструктури, використовуючи секторальні та міжсекторальні критерії визначення рівня негативного впливу, наведені у додатках 1 і 2, які враховують:

рівень негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури;

соціальну значущість об’єкта критичної інфраструктури;

суспільну значущість об’єкта критичної інфраструктури;

економічну значущість об’єкта критичної інфраструктури;

наявність взаємозв’язків між об’єктами критичної інфраструктури;

значущість об’єкта критичної інфраструктури для забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни;

4) під час заповнення форми додатка 1 обирається рівень негативного впливу в рамках сектору або підсектору об’єкта критичної інфраструктури та у графі “Оцінка РКi” виставляється бал, який відповідає рівню негативного впливу, опис якого характеризує наслідки, які можуть настати у разі порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури;

5) під час заповнення форми додатка 2 обирається рівень негативного впливу за кожним критерієм, наведеним у формі, та у графі “Оцінка РКi” виставляється бал, який відповідає рівню негативного впливу, опис якого характеризує наслідки, які можуть настати у разі порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури;

6) підсумовуються всі бали, що були отримані під час оцінки об’єкта критичної інфраструктури згідно з формами, наведеними в додатках 1 і 2;

7) розраховується узагальнена нормована оцінка рівня критичності за такою формулою:

де РКОКІ - узагальнена нормована оцінка рівня критичності об’єкта критичної інфраструктури;

 - сума балів, які отримав об’єкт критичної інфраструктури за всіма критеріями критичності (додатки 1 і 2);

 - максимальна можлива сума балів (розраховується виходячи з того, що об’єкт отримує максимальні бали за всіма критеріями оцінки рівня негативного впливу).

Примітка. У цій Методиці залежно від сектору використовується 17 або 18 критеріїв. Тому для об’єктів критичної інфраструктури, що належать до секторів критичної інфраструктури за пунктами 1, 3-7 додатка 1, максимальна можлива сума балів буде дорівнювати  = 18 × 4 = 72 балів, для об’єктів критичної інфраструктури, що належать до секторів за пунктами 2, 8-13 додатка 1, максимальна можлива сума балів буде дорівнювати  = 17 × 4 = 68 балів.

8) рішення щодо категорії критичності об’єкта критичної інфраструктури приймається на основі узагальненої нормованої оцінки рівня критичності об’єкта критичної інфраструктури відповідно до такого правила:

I категорія критичності, якщо 0,8 < PKOKI  1;

II категорія критичності, якщо 0,63 < PKOKI  0,8;

III категорія критичності, якщо 0,37 < PKOKI  0,63;

IV категорія критичності, якщо 0,2 < PKOKI  0,37;

об’єкт не є критичним, якщо PKOKI  0,2;

9) відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до об’єктів I та II категорії критичності, уповноважений орган надає уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури для формування національного переліку об’єктів критичної інфраструктури;

10) відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що віднесені до об’єктів I, II III та IV категорій критичності, вносяться до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури, який формується та ведеться уповноваженим органом у відповідному секторі (підсекторі).

5. Методичні рекомендації щодо категоризації об’єкта критичної інфраструктури затверджує Адміністрація Держспецзв’язку.


 

 

Додаток 1
до Методики

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури (секторальні критерії)

Сектор/підсектор

Фактор негативного впливу в секторі/підсекторі

Рівень негативного впливу: катастрофічні наслідки (4 бали)

Рівень негативного впливу: критичні наслідки (3 бали)

Рівень негативного впливу: значні наслідки (2 бал)

Рівень негативного впливу: незначні наслідки (1 бал)

Оцінка 

1.

Послуги, що надаються підсектором електроенергетики та підсектором ядерної енергетики

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури припиниться електропостачання

для більш як 145 000 жителів або для споживачів I категорії на території більш як однієї області або на території не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30 000 жителів або для споживачів II категорії на території однієї області або на території більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менш як 2000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 6 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від 6 до 24 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від однієї до трьох діб

час відновлення функціонування у штатному режимі може бути більше трьох діб

2.

Послуги, що надаються підсектором нафти та нафтопродуктів

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури зменшиться постачання нафти та нафтопродуктів для споживання на внутрішньому ринку України

більш як на 25 відсотків відносно аналогічного періоду календарного року чи попереднього календарного місяця

від 12 до 25 відсотків відносно аналогічного періоду календарного року чи попереднього календарного місяця

від 7 до 12 відсотків відносно аналогічного періоду календарного року чи попереднього календарного місяця

менш як на 7 відсотків відносно аналогічного періоду календарного року чи попереднього календарного місяця

 

3.

Послуги, що надаються підсектором постачання газу

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури припиниться постачання газу

для більш як 145 000 жителів або для споживачів з безперервною подачею газу на території більш як однієї області або на території не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 20 000 жителів на території однієї області або на території більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 5000 жителів

для менш як 5000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 6 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від 6 до 24 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі від однієї до трьох діб

час відновлення функціонування у штатному режимі може бути більше трьох діб

4.

Послуги, що надаються інформаційним сектором

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури припиниться або порушиться надання основних послуг об’єктом

для більш як 145 000 жителів на території більш як однієї області або на території не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 20 000 жителів на території однієї області або на території більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менше як 2000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 6 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від 6 до 24 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від однієї до трьох діб

час відновлення функціонування у штатному режимі може бути більше трьох діб

5.

Послуги постачання теплової енергії та гарячої води

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури постачання теплової енергії та/або гарячої води буде перервано (під час опалювального сезону)

для більш як 145 000 жителів або на території більш як однієї області або не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30000 жителів або на території більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менш як 2000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 24 годин

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від доби до трьох діб

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від трьох діб

не застосовується

6.

Послуги централізованого водопостачання

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури буде припинено централізоване водопостачання

для більш як 145 000 жителів або на території більш як однієї області, або не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30000 жителів або стаціонарним лікувальним закладам, будинкам соціальної допомоги, установам, що надають послуги освіти на території області або більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менш як 2000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 24 годин (час кризової ситуації не може перевищувати 24 годин)

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від доби до трьох діб (час кризової ситуації може становити від доби до трьох діб)

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від трьох діб (час кризової ситуації може становити більше трьох діб)

не застосовується

7.

Послуги централізованого водовідведення

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури буде припинено централізоване водовідведення та очищення стічних вод

для більш як 145 000 жителів або на території обласного центру, або не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30 000 жителів або на території одного міського району обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 2000 жителів

для менше як 2000 жителів

 

час відновлення функціонування у штатному режимі не може перевищувати 24 годин (час кризової ситуації не може перевищувати 24 годин)

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від доби до трьох діб (час кризової ситуації може становити від доби до трьох діб)

час відновлення функціонування у штатному режимі може становити від трьох діб (час кризової ситуації може становити від доби до трьох діб)

не застосовується

8.

Послуги поводження побутовими відходами

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури буде припинено збір, зберігання, безпечна переробка (утилізація) побутових відходів

для більш як 145 000 жителів або на території обласного центру, або не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30 000 жителів або на території одного міського району обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

не застосовується

не застосовується

 

9.

Послуги, що надаються підсектором авіаційного транспорту

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури

наслідком є неможливість надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів авіаційним транспортом хоча б одним із стратегічно важливих аеропортів України протягом більш як 24 години без можливості організації альтернативного способу надання послуг

наслідком є неможливість надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів авіаційним транспортом хоча б одним із стратегічно важливих аеропортів України протягом більш як 24 години, при цьому зберігається можливість організації альтернативного способу надання послуги

наслідком є припинення повітряного руху на час відновлення штатного режиму функціонування

не застосовується

 

10.

Послуги, що надаються підсектором автомобільного транспорту

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури

наслідком є блокування (припинення) дорожнього руху на міжнародних та національних дорогах протягом більш як на 24 години та якщо немає обхідного шляху або немає можливості його відновлення протягом не більш як 24 години

наслідком є блокування (припинення) дорожнього руху на міжнародних та національних дорогах протягом не більш як на 24 години та якщо немає обхідного шляху

наслідком є блокування (припинення) дорожнього руху на регіональних дорогах протягом не більш як на 48 годин та якщо немає обхідного шляху або немає можливості його відновлення протягом не більш як 48 годин

наслідком є блокування (припинення) дорожнього руху на регіональних дорогах протягом не більш як на 48 годин та якщо немає обхідного шляху

 

11.

Послуги, що надаються підсектором залізничного транспорту

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури

наслідком є припинення залізничного руху більш як на 24 години на залізничних магістральних лініях I (I-П, І-ПС) та II категорії (категорію залізничної лінії визначено відповідно до ДБН В.2.3-19-2018)

наслідком є припинення залізничного руху більш як на 24 години на залізничних магістральних лініях III категорії

наслідком є припинення залізничного руху більш як на 24 години на залізничних магістральних лініях IV категорії

наслідком є припинення залізничного руху більш як на 24 години на залізничних магістральних лініях V категорії

 

12.

Послуги, що надаються підсектором морського та річного транспорту

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури

наслідком є припинення надання морських послуг у морських портах більш як на 72 години (Правила надання послуг у морських портах України, затверджені наказом Мінінфраструктури від 5 червня 2013 р. № 348)

наслідком є припинення надання морських послуг у морських портах від 24 до 72 годин

наслідком є припинення надання морських послуг у морських портах до 24 годин

не застосовується

 

13.

Послуги, що надаються поштовим підсектором

у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури буде припинено надання послуг поштового зв’язку

для більш як 145 000 жителів на території більш як однієї області або більш як трьох міст обласного значення

для більш як 20 000 жителів на території області або більше одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 6000 жителів

для менш як 6000 жителів

 

14.

Послуги, що надаються фінансовим сектором

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури призведе до ненадання об’єктом основних послуг

для більш як 100 000 клієнтів

для більш як 50 000 клієнтів

для більш як 10 000 клієнтів

не застосовується

 

15.

Послуги, що надаються сектором харчової промисловості та агропромислового комплексу, сектором охорони здоров’я, сектором промисловості, сектором цивільного захисту населення та територій

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури призведе до ненадання об’єктом основних послуг

для більш як 145 000 жителів на території більш як однієї області або не менш як трьох міст обласного значення

для більш як 30 000 жителів на території області або більш як одного району міста - обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

для більш як 6000 жителів

для менш як 6000 жителів

 

__________
Усього 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток 2
до Методики

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
негативного впливу у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури (міжсекторальні критерії)

Негативний вплив

Рівень негативного впливу: катастрофічні наслідки (4 бали)

Рівень негативного впливу: критичні наслідки (3 бали)

Рівень негативного впливу: значні наслідки (2 бал)

Рівень негативного впливу: незначні наслідки (1 бал)

Рівень негативного впливу: надто малий (0 балів)

Оцінка РКі

I. Соціальна значущість об’єкта критичної інфраструктури

1.

Заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей

Кількість населення, що може постраждати

небезпека для життя або здоров’я більш як 75 000 людей

небезпека для життя та здоров’я більш як 5000 людей

небезпека для життя або здоров’я більш як 50 людей

небезпека для життя або здоров’я менш як 50 людей

не критично

РК1 =

Географічний масштаб

небезпека для життя та здоров’я мешканців на території однієї або більш як однієї області, або на території трьох та більше міст обласного значення

небезпека для життя та здоров’я мешканців на території однієї області або міського району міста обласного центру, або на всій території одного міста обласного значення

небезпека для життя та здоров’я для людей на території об’єкта та для мешканців, що проживають у безпосередній близькості до розміщення об’єкта

небезпека для життя та здоров’я людей на території об’єкта

не критично

РК2 =

2.

Заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу

Економічні втрати

нанесені збитки більш як 30 млн. гривень

нанесені збитки більш як 18 млн. гривень

нанесені збитки більш як 2 млн. гривень

нанесені збитки менш як на 2 млн. гривень

не критично

РК3 =

Географічний масштаб

шкідливий вплив розповсюджується на територію більш як однієї області або на території не менш як трьох міст обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію однієї області або на територію більш як одного міста обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію одного міста обласного значення

шкідливий вплив розповсюджується на територію об’єкта інфраструктури

не критично

РК4 =

Час

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом більш як одного року

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом від півроку до одного року

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом від одного місяця до півроку

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та безпечні умови життя зберігається протягом одного місяця

не критично

РК5 =

II. Суспільна значущість об’єкта критичної інфраструктури

3.

Припинення або порушення функціонування державних органів

припинення або порушення функціонування Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, а також Офісу Президента України, Ради національної безпеки та оборони України

припинення або порушення функціонування центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій

припинення або порушення роботи районних держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади

припинення або порушення роботи органів місцевого самоврядування

не критично

РК6 =

4.

Негативний вплив на довіру людей до державних інституцій

матиме значний вплив

матиме великий вплив

матиме середній вплив

матиме незначний вплив

не критично

РК7 =

5.

Шкода інтересам інших держав - партнерів України

так, принаймні двом країнам або порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені України

так, принаймні одній країні або порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені Уряду України

можливі негативні наслідки для інших держав, але їх вплив навряд чи буде значним

держави не постраждають або не має місце порушення умов міжнародного договору, укладеного від імені міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу

не критично

РК8 =

III. Економічна значущість об’єкта критичної інфраструктури

6.

Заподіяння збитків об’єкту інфраструктури (у відсотках прогнозованого обсягу річного доходу за всіма видами діяльності)

більш як 15 відсотків

від 10 до 15 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менш як 5 відсотків

не критично

РК9 =

7.

Заподіяння збитків державному бюджету (зниження прибутків бюджету у відсотках прогнозованого річного прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка

від 0,1 до 0,05 відсотка

від 0,05 до 0,01 відсотка

менш як 0,01 відсотка

не критично

РК10 =

8.

Заподіяння збитків місцевим бюджетам (зниження прибутків бюджету у відсотках прогнозованого річного прибутку бюджету)

більш як 0,1 відсотка

від 0,1 до 0,05 відсотка

від 0,05 до 0,01 відсотка

менш як 0,01 відсотка

не критично

РК11 =

IV. Взаємозв’язок між об’єктами критичної інфраструктури

9.

Негативний вплив на безперервне та стійке функціонування іншого об’єкта інфраструктури, що забезпечує надання таких самих основних послуг

матиме негативний вплив (якщо так, вкажіть який)

 

 

не матиме впливу

не критично

РК12 =

10.

Негативний вплив на безперервне та стійке функціонування іншого об’єкта інфраструктури, що надає інші основні послуги

матиме негативний вплив (якщо так, вкажіть який)

 

 

не матиме впливу

не критично

РК13 =

V. Значущість об’єкта критичної інфраструктури для забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни

11.

Припинення або порушення (невиконання встановлених показників) функціонування пунктів управління (ситуаційного центру), що оцінюється в рівні (значущості) пункту управління або ситуаційного центру

припинення або порушення функціонування пунктів управління Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, Головнокомандувача Збройних Сил, Начальника Генерального штабу Збройних Сил або ситуаційного центру Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України

припинення або порушення функціонування пунктів управління або ситуаційного центру центральних органів виконавчої влади, пунктів управління Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, Національної гвардії, Держприкордонслужби

припинення або порушення функціонування обласної державної адміністрації, ситуаційних центрів

територіальних органів центральних органів виконавчої влади

не критично

РК14 =

12.

Зниження показників державного оборонного замовлення

Зниження обсягів продукції (робіт, послуг) в заданий період часу (у відсотках)

більш як 15 відсотків

від 10 до 15 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менше як 5 відсотків

не критично

РК15 =

Збільшення часу виготовлення продукції (робіт, послуг) із заданим обсягом (відсотків встановленого часу на виготовлення продукції)

більш як 40 відсотків

від 10 до 40 відсотків

від 5 до 10 відсотків

менш як 5 відсотків

не критично

РК16 =

__________
Усього